Forside  |  Biografiske oplysninger  |  Publikationer  |  Kontakt
   
1. Afhandlinger og bøger
2. Artikler
3. Undervisningsbøger og - hæfter
4. Forskningsrapporter og arbejdspapirer m.m.
6. Anmeldelser
7. Officielle betænkninger og rapporter
8. Artikler til leksika og encyclopædier
9. Aviskronikker, analyser, aviskommentarer m.m.
10. Interviews (kun udvalgte solo-interviews på tr
11. Udvalgte artikler om Tim Knudsen
   
     

8. ARTIKLER TIL LEKSIKA OG ENCYCLOPÆDIER


 
- Gudrun Refslund Thomsen
- Inge Thygesen
- Annette Vedel
- Agnete V#htz

Alle til Dansk Kvindebiografisk leksikon redigeret af Jytte Larsen m.fl., 2000- 2001, forlaget Rosinante


- velfærdsstat
- suverænitet
- stænderstat
- statsteori
- stat
- nationalstat
- nationalisme
- nationalisering
- nation
- konsociationisme
- konføderation
- forbundsstat
- forbundskansler
- fagbureaukrati
- enhedsstat
- dømmende magt
- delstat
- bureaukratisme
- autonome, de,
- autonomi, politisk
- abdikation
- absolut flertal
- adhocrati
- almenviljen


Alle publiceret i "Den store danske encyclopædi", red. Jørn Lund m.fl. København: Gyldendal 1994-2001
 
   
Tim Knudsen - Grøndals Parkvej 40, 2720 Vanløse