Forside  |  Biografiske oplysninger  |  Publikationer
   
1. Afhandlinger og bøger
2. Artikler
3. Undervisningsbøger og - hæfter
4. Forskningsrapporter og arbejdspapirer m.m.
5. Konferencepapirer (ikke senere offentliggjort)
6. Anmeldelser
7. Officielle betænkninger og rapporter
8. Artikler til leksika og encyclopædier
9. Aviskronikker, analyser, aviskommentarer m.m.
10. Interviews (kun udvalgte solo-interviews på tr
11. Udvalgte artikler om Tim Knudsen
   
     

8. ARTIKLER TIL LEKSIKA OG ENCYCLOPÆDIER


 
- Gudrun Refslund Thomsen
- Inge Thygesen
- Annette Vedel
- Agnete V#htz

Alle til Dansk Kvindebiografisk leksikon redigeret af Jytte Larsen m.fl., 2000- 2001, forlaget Rosinante


- velfærdsstat
- suverænitet
- stænderstat
- statsteori
- stat
- nationalstat
- nationalisme
- nationalisering
- nation
- konsociationisme
- konføderation
- forbundsstat
- forbundskansler
- fagbureaukrati
- enhedsstat
- dømmende magt
- delstat
- bureaukratisme
- autonome, de,
- autonomi, politisk
- abdikation
- absolut flertal
- adhocrati
- almenviljen


Alle publiceret i "Den store danske encyclopædi", red. Jørn Lund m.fl. København: Gyldendal 1994-2001
 
   
Tim Knudsen - Grøndals Parkvej 40, 2720 Vanløse