Forside  |  Biografiske oplysninger  |  Publikationer  |  Kontakt
   
1. Afhandlinger og bøger
2. Artikler
3. Undervisningsbøger og - hæfter
4. Forskningsrapporter og arbejdspapirer m.m.
6. Anmeldelser
7. Officielle betænkninger og rapporter
8. Artikler til leksika og encyclopædier
9. Aviskronikker, analyser, aviskommentarer m.m.
10. Interviews (kun udvalgte solo-interviews på tr
11. Udvalgte artikler om Tim Knudsen
   
     

2. ARTIKLER


 

2.135. Statsministerens magtvækst
Administrativ Debat marts 2023.

2.134 Det danske flertalsdemokrati og mødet Europaretten i
Ulla Neergaard og Karsten Engsig Sørensen (red.): Danmark og
EU gennem 50 år, Djøf Forlag 2023:253-280. Medforfatter
Marlene Wind.

2.133 Hvis statsministeren misrøgter sit embede, Økonomi og
Politik nr. 3, oktober 2017, ss. 75-91. Medforfattere Peter
Heyn Nielsen og Poul Smidt.

2.132 Historiens dom over 1864, i Inge Adriansen og Steen Bo
Frandsen (red.): Efter 1864. Krigens følger på kort og langt
sigt, Syddansk Universitetsforlag 2015, ss. 11-59.

2.131 Det moderne markedsparti: Dansk Folkeparti,
i Jens Jonatan Steen, Søren Villemoes & Niels Henrik
Jeppesen:
Højrepopulismen: Venstrefløjens akilleshæl, København:
Frydenlund 2013, ss.103-132.

2.130 Den underlige kongesøger – om
regeringsdannelser,Økonomi & Politik, september 2012, ss. 75
- 84. Medforfatter: Hanne Rasmussen.

2.129 Politiserende mandariner: Er tiden løbet fra det
danske ministerstyre? Dansk Magisterforening 2012. DM’s
faglige webunivers: Administration, organisation og politik,
maj 2012, webartikel
www:dm.dk/FaglighedOgViden/AdmOrgPol/Artikler/Overbelastede
Ministre.aspx
Medforfatter: Birgitte Poulsen

2.128 Den politiserende embedsmand i Danmark, Nordisk
Administrativt Tidsskrift nr. 2011, ss. 206-212.

2.127 Markedsdemokratiet uden politiske ideer, i Sigge
Winther Nielsen (red.): Politisk Marketing,Personer, Partier
& Praksis,
København: Karnov Group 2011, ss. 313 - 330.

2.126 Changes in public service bargains: Ministers and
civil Servant in Denmark, Public Administration vol. 89,
issue 3, pp. 1015-1035, September 2011. Medforfatter: Heidi
Houlberg Salomonsen.

2.125 Den politiske djøfisering, Samfundsøkonomen juni 2011,
nr. 3.

2.124 Djøfpolitikere, Armani-demokrater og DF,
Samfundsøkonomen December 2008, nr. 6.

2.123 Politisk troløshed og ustabilitet, Indblik.Nu
10.11.2008, Medforfatter: Rikke Kjølbye.

2.122 Et resumé: Valget til Folketinget den 13.11.2007
Tidsskriftet Politik nr. 3: årg. 11: 2008,

2.121 Embedsmandskritikkens relevans, i Ylva Stubbergaard og
Patrik Hall (red.): Demokrati och makt: Vänbok till Lennart
Lundquist, Lund: Statsvetenskapligt Forlag, 2008: 343-377.

2.120 Kommunerne fra politik til butik, i Peter Nielsen
(red.): Brudflader - økonomi og samfund 2008, København:
Frydenlund: 166-186.

2.119 Forholdet mellem kirke og stat, Hanne Aune m.fl.
(red:) Fyns Stiftsbog 2006: 9 - 16.

2.118 Dronningerunder og regeringsdannelser i Politik nr. 4:
Årgang 8: 2005: 67-76 (medforfatter: Rebecca Adler-Nissen).

2.117 Folkekirkens reformbehov, Holger Jepsen m.fl. (red):
Stiftsbog og landemode-akt for Lolland-Falster stift, 2005:
14 - 20.

2.116 Denmark: Presidentialization in a Consensual
Democracy, in Thomas Poguntke and Paul Webb (ed.s): The
Presidentialization of Politics: A Comparative Study of
Modern Democracies, Oxford: Oxford University Press
2005(medforfatter: Karina Pedersen): 159-176. Revideret
udgave som paperback i 2007.

2.115 Niedergang des Absolutismus und Aufstieg des
Ministerialsystems in Dänemark 1814-1839, i Erk Volkmar
Heyen (Hrsg.): Verwaltungsreformen im Ostseeraum, Jahrbuch
für Europäische Verwaltungsgeschichte 16, Baden-Baden 2004:
53-71.

2.114 Forvaltning i Tim Knudsen (red.): Kernebegreber i
Politik, København: Forlaget Thompson - GadJura.

2.113 Københavnske politikere afskaffede sporvognene - med
øjnene solidt plantet i bakspejlet, Bytrafik nr. 3, juni
2004, 40. årgang, ss. 129 - 138.

2.112 En enkelt kommunalpolitiker skulle vise handlekraft
Bytrafik nr. 2, april 2004: 65 - 75.

2.111 Fergo og fanden, i Jens Blom-Hansen, Asbjørn Sonne
Nørgaard og Thomas Pallesen (red.): AFestskrift til Jørgen
Grønnegård Christensen@, Århus: Århus Universitetsforlag,
2004.

2.110 Political Science, public administration and the
Danish civil service profession, Public Administration,
Volume 82, no. 1, 2004: 141 - 157. Medforfatter: Jørgen
Grønnegård Christensen.

2.109 Københavnske politikere administrerede sporvejene
dårligt, Bytrafik nr. 1, 2004: 12 - 22.

2.108 Kampen for at gøre det offentlige offentligt i Claus
Bryld og Søren Hein Rasmussen (red.):ADemokrati mellem
fortid og nutid@, København: Tiderne Skifter 2003, ss. 113-
129.
Medforfatter: Stine Berner.

2.107 De nordiske statskirker og velfærdsstaten, i Klaus
Petersen (red.): A13 historier om den danske velfærdsstat@,
Odense: Odense Universitetsforlag 2003, ss. 37-47.

2.106. Fra politicus til politicus?
Forvaltningsinternationalisering i et historisk perspektiv,
i Martin Marcussen og Karsten Ronit: AInternationaliseringen
af den offentlige forvaltning i Danmark: Forandring og
kontinuitet, Århus: Århus Universitetsforlag, 2003 ss. 37-
57.

2.105 Findes der en særlig nordisk offentlighedstradition?
Eller nøler Danmark? NORDISK ADMINISTRATIVT TIDSSKRIFT Nr.
4, 2002, ss. 291-309.

2.104 Hvorfor oprettes og nedlægges ministerier?
POLITOLOGISKE STUDIER 5. årg. nr. 2, juni 2002.

2.103 Den nordiske velfærdsstat og de sækulariserede
lutheranere, Søren Eigaard (red.), Odense: Odense
Universitetsforlag 2002

2.102 Undervisningsministeriet - Fra klientministerium til
New Public Management i Jørgen Gleerup (red.):
Voksenuddannelse under forandring, København: Gads Forlag
2001.

2.101 Politologens forord i Jacob Alsted: ADe menneskelige
samfunds udvikling: En kritisk introduktion til historisk
sociologi, Kbh. 2001

2.100 Statsrevisorerne i dag, i Kirsten Brandt og Hanne
Rasmussen (red.): AStatsrevisorerne 150 år@, Kbh. 2001.
Research Pernille Lind Olsen)

2.99 Bureaukrati, artikel til Tim Knudsen (red.):
AKernebegreber i statskundskab@, Kbh. 2000

2.98 Kommune, artikel til Tim Knudsen (red.):
AKernebegreber i statskundskab@, Kbh. 2000. Ny udgave 2004

2.97 Staten, artikel til Tim Knudsen (red.):AKernebegreber
i statskundskab@ Kbh. 2000. Ny udgave 2004

2.96 Velfærdsstat, artikel til Tim Knudsen (red.):
AKernebegreber i statskundskab@, Kbh. 2000 Ny udgave 2004.

2.95 Demokrati og forvaltning,i Tim Knudsen (red.): AMagt
og demokrati i regering og centraladministration@, Århus
2000

2.94 Hvorfor danne regering? i Tim Knudsen (red.): AMagt og
demokrati i regering og centraladministration@, Århus 2000

2.93 Ledelse og koordinering i regering og
centraladministration i Tim Knudsen (red.): AMagt og
demokrati i regering og centraladministration.@ Århus 2000.

2.92 Statsministeren og Statsministeriet i Tim Knudsen
(red.): AMagt og demokrati i regering og
centraladministration@ Århus 2000

2.91 Hvordan bliver man minister? i Tim Knudsen (red.):
AMagt og demokrati i regering og centraladministration@
Århus 2000

2.90 De travle ministre i Tim Knudsen (red.): AMagt og
demokrati regering og centraladministration@ Århus 2000

2.89 Ministeransvar i praksis i Tim Knudsen (red.): AMagt
og demokrati i regering og centraladministration, Århus
2000.

2.88 Ministrene og personaleledelsen i Tim Knudsen (red.):
AMagt og demokrati i regering og centraladministration@
Århus 2000

2.87 Tilblivelsen af den universalistiske velfærdsstat i
Tim Knudsen (red.): ADen nordiske protestantisme og
velfærdsstaten@, Århus Universitetsforlag, Århus 2000, Ss.
20 - 65.

2.86 Indledning i Tim Knudsen (red.): ADen nordiske
protestantisme og velfærdsstaten, Århus Universitetsforlag,
Århus 2000, ss. 7-19.

2.85 Embedsfolkets oversete problemer, i Finansministeriet
( red.):@Etik , ansvar og værdier i den offentlige sektor - en
debatbog, Finansministeriet juni 2000,

2.84 How informal can you be? The case of Denmark, Artikel
til antologi redigeret af B. Guy Peters, R.A.W.Rhodes, and
Vincent Wright: Administering the Summit: Administration of
the Core Executive, MacMillan Press Ltd 2000.

2.83 Skal det offentlige være offentligt?, Artikel til Lov
og Ret, maj 2000, s. 5-9.

2.82 De oversøiske dele af riget: Grønland i Tim Knudsen og
Ditlev Tamm (red.): Dansk forvaltningshistorie 1901- 1953,
Kbh. 2000.

2.81 De oversøiske dele af riget: Færøerne, i Tim Knudsen
og Ditlev Tamm (red.): Dansk forvaltningshistorie 1901-53,
Kbh. 2000.

2.80 De oversøiske dele af riget: Island, i Tim Knudsen og
Ditlev Tamm (red.): Dansk forvaltningshistorie 1901-53, Kbh.
2000.

2.79 De oversøiske dele af riget: De vestindiske øer, i Tim
Knudsen og Ditlev Tamm (red.): Dansk forvaltningshistorie
1901-1953, Kbh.2000.

2.78 Systematisering og rationalisering; Men knap nok
forvaltningspolitik, i Tim Knudsen og Ditlev Tamm (red).:
Dansk forvaltningshistorie 1901-1953, Kbh. 2000

2.77 Den svage overordnede styring og koordinering, i Tim
Knudsen og Ditlev Tamm (red.): Dansk forvaltningshistorie
1901-1953, Kbh. 2000

2.76 Vækst og nye myndigheder, i Tim Knudsen og Ditlev Tamm
(red.): Dansk forvaltningshistorie 1901-1953, Kbh. 2000

2.75 Kvindernes indtog i det offentlige, i Tim Knudsen og
Ditlev Tamm (red.): Dansk forvaltningshistorie 1901-1953,
Kbh. 2000

2.74 Løn, ben og pension, i Tim Knudsen og Ditlev Tamm
(red.): Dansk forvaltningshistorie 1901-1953, Kbh. 2000

2.73 Magten over ansættelser og avancement, i Tim Knudsen
og Ditlev Tamm (red.): Dansk forvaltningshistorie 1901-
1953, Kbh. 2000.

2.72 Personaleorganisationernes fremmarch, i Tim Knudsen og
Ditlev Tamm (red.): Dansk forvaltningshistorie 1901- 1953,
Kbh. 2000.

2.71 Forvaltningspersonellet: Social rekruttering og
loyalitet i Tim Knudsen og Ditlev Tamm (red.): Dansk
forvaltningshistorie 1901-1953, Kbh. 2000.

2.70 Slotsholmens bureaukratiske kontinuitet i Tim Knudsen
og Ditlev Tamm (red.): Dansk forvaltningshistorie 1901-
1953, Kbh. 2000.

2.69 Åbning og demokratisering af forvaltningen? i Tim
Knudsen og Ditlev Tamm (red.): Dansk forvaltningshistorie
1901-1953, Kbh. 2000.

2.68 Rigsdag og forvaltning i Tim Knudsen og Ditlev Tamm
(red.): Dansk forvaltningshistorie 1901-1953, Kbh. 2000

2.67 Folkestyret og forvaltningen: Hvordan? i Tim Knudsen
og Ditlev Tamm: Dansk forvaltningshistorie 1901-1953, Kbh.
2000.

2.66 Ministre og embedsmænd i Tim Knudsen og Ditlev Tamm
(red.): Dansk forvaltningshistorie 1901-1953, Kbh. 2000.

2.65 Folkestyret og forvaltningen i Tim Knudsen og Ditlev
Tamm (red.): Dansk forvaltningshistorie 1901-1953, Kbh.
2000.

2.64 Forord til dansk forvaltningshistorie 1901-1953 i Tim
Knudsen og Ditlev Tamm (red.): Dansk forvaltningshistorie
1901-1953, Kbh. 2000.

2.63 Kampen mod embedsmænd og bureaukrati i Tim Knudsen og
Ditlev Tamm (red.): Dansk forvaltningshistorie indtil 1901,
Kbh. 2000.

2.62 Ministerialsystemets udvikling efter 1848 i Tim
Knudsen og Ditlev Tamm (red.): Dansk forvaltningshistorie
indtil 1901, Kbh. 2000.

2.61 Christian VIII og magtafkaldet i Tim Knudsen og Ditlev
Tamm (red.): Dansk forvaltningshistorie indtil 1901, Kbh.
2000.

2.60 Det lange forspil til ministerialreformen i Tim
Knudsen og Ditlev Tamm (red.): Dansk forvaltningshistorie
indtil 1901, Kbh. 2000.

2.59 Ministerialsystemet i Tim Knudsen og Ditlev Tamm:
Dansk forvaltningshistorie indtil 1901, Kbh. 2000

2.58 Sundhedsforvaltning 1848-1901 (medforfatter: Lene
Damgaard Nielsen) i Tim Knudsen og Ditlev Tamm (red.): Dansk
forvaltningshistorie 1814-1901, Kbh. 2000

2.57 Sundhedsforvaltning indtil 1848 (medforfatter:
Lene Damgaard Nielsen) i Tim Knudsen og Ditlev Tamm (red.):
Dansk forvaltningshistorie 1901-1953, Kbh. 1999

2.56 Senior Officials in the Danish Central Administration:
From Bureaucrats to Policy-Professionals and Managers.
(medforfatter Hanne Nexø Jensen), i Edward C. Page and
Vincent Wright (red.): Bureaucratic Elites in Western
European States: A Comparative Analysis of Top Officials,
Oxford University Press 1999.

2.55 De første mere end 500 år, i Kurt Klaudi Klausen og
Peter Dahler Larsen (red): Festfyrværkeri eller gravøl? En
debatbog om den danske kommune ved årtusindskiftet,
Odense Universitetsforlag 1999.

2.54 Skal vi have en ny Grundlov? NOTER,
Historielærerforeningen for gymnasiet og HF nr. 140, marts
1999, s. 18-23.

2.53 Les Fonctionnaires Danois et la Definition des
Politiques, REVUE FRANCAISE D´ADMINISTRATION PUBLIQUE, no,
86, avril-juin 1998, pp. 293-300.

2.52 Danske ministres parlamentariske baggrund og erfaring,
1848 - 1994, NORDISK ADMININISTRATIVT TIDSSKRIFT nr. 2,
1997, ss. 81 - 98.Medforfatter: Anders Kirk.

2.51 Embedsmænds ytringsfrihed i historisk perspektiv,
ADMINISTRATIV DEBAT, nr. 4, 1996.

2.50 Danske regeringers og ministres holdbarhed, NORDISK
ADMINISTRATIVT TIDSSKRIFT, nr. 4, 1996, ss. 325 - 340.
Medforfatter: Anders Kirk.

2.49 Justitskrise, i Mette Hartlev, Tim Knudsen og Per
Walsøe: "Justitsvæsenets fremtidige organisering", Projekt
Offentlig Sektor - Vilkår og Fremtid, København1996.

2.48 Det fortidstyngede justitsvæsen, i Mette Hartlev, Tim
Knudsen og Per Walsøe: "Justitsvæsenets fremtidige
organisering", Projekt Offentlig Sektor - Vilkår og Fremtid,
København 1996.

2.47 Modeller og offentlighed, SAMFUNDSØKONOMEN, marts
1996: 2.

2.46 Poul Schlüter, i David Wilsford (ed.): "Political
Leaders of Contemporary Western Europe", Greenwood
Publishing Group, Westport, Connec­ticut, USA, 1995.

2.45 Om forholdet mellem politikere og embedsmænd i
historisk perspektiv, i Jens Peter Christensen, Tim Knudsen
og Ditlev Tamm: "Politikere og embedsmænd", Projekt
Offentlig sektor - vilkår og fremtid, København 1995.
Genudgivet i Jens Peter Christensen, Johannes Due, Tim
Knudsen og Ditlev Tamm: "Politikere og embedsmænd", Jurist-
og Økonomforbundets Forlag, København 1997, ss. 29 - 49.

2.44 Denmark, a Nordic Country in Europe, i William Cave og
Per Himmelstrup (ed.s): "The Welfare Society in Transition:
Problems and Prospects of the Welfare Model", The Danish
Cultural Institute, Copenhagen 1995.

2.43 Statsministeriel enevælde eller parlamentarisk
kontrol? i Morten Madsen, Hans Jørgen Nielsen og Gunnar
Sjøblom (red.): "Demokratiets mang­foldighed: Tendenser i
dansk politik", Forlaget Politiske Studier, København 1995,
ss 290 - 302.

2.42 Den tålsomme velfærdsstat, i Karl Peder Pedersen,
Grethe Ilsøe, Ditlev Tamm (red.): "På given foranledning: En
an­tologi om dansk forvaltningskultur", Jurist- og
økonomforbundets forlag, København 1995, side 203 - 218.

2.41 Kvindernes indtog i det offentlige: Fra den maskuline
stat til det feminiserede offentlige, NORDISK ADMINISTRATIVT
TIDSSKRIFT nr. 4, 1994.

2.40 Den svenske model fra ideal til krise, DEN JYSKE
HISTORIKER, nr. 68, oktober 1994.

2.39 Nogle synspunkter på studier i byplanhistorie, i Dansk
Byplanlaboratoriums byplanhistoriske noter nr. 28,1994.

2.38 Forvaltningen i historiens spil, i Marius Ibsen m.fl.
(­red.): FESTSKRIFT I ANLEDNING AF NORDISK ADMINISTRATIVT
FORBUNDS 75 ÅRS JUBILÆUM, København 1994: 9 - 23.

2.37 State Building in Scandinavia, COMPARATIVE POLITICS,
volume 26, no. 2, January 1994. Medforfatter: Bo Rothstein.

2.36 Findes en nordisk model? NORDISK KONTAKT, tema nr. 3,
1993

2.35 Det går nok - et essay om dansk statskultur og
eurokratiet, POLITICA, 25. årg., nr. 2, 1993.

2.34 Dansk statsbygning fra enevælde til liberal
velfærdsstat, i Helle Blomquist og Per Ingesman (red):
"Forvaltningshistorisk antologi", Jurist- og
Økonomforbundets Forlag, København 1993.

2.33 Hvorfor mistede København sine sporvogne?, SIDEN SAXO,
10. årgang nr. 2, 1993.

2.32 A Portrait of Danish State-Culture: Why Denmark Needs
Two National Anthems, in Morten Kelstrup (ed.): AEuropean
Inte­gra­tion and Denmark's Participation",
Copenhagen 1992.

2.31 The Forgotten Professionals, in Ray Hutchison (ed.):
"RESEARCH IN URBAN SOCIOLOGY", vol. 2, Connecticut 1992.*

2.30 Den tvetydige danske stat og Europa, i
FREMTIDSORIENTERING nr. 2, 1992, Institut for
Fremtidsforskning.

2.29 Københavns havn: En dødssyg organisation eller
mulighedernes land? i DEN JYSKE HISTORIKER, nr. 56, 1991.

2.28 State-building in Scandinavia: Denmark in a Nordic
Context, in Tim Knudsen (red.): "Welfare Administration in
Denmark", Copenhagen 1991, ss. 9 - 107.

2.27 Introduction, in Tim Knudsen (red.): "Welfare
Administration in Denmark", Copenhagen 1991, ss. 1 -7.

2.26 Den motsägelsesfulla planerande förvaltningen, Bo
Rothstein (red.): "Politik som organisation", SNS Förlag,
Stockholm 1991, ss. 85 - 106. 2. reviderede udgave udsendt
1997, ss. 92 - 118.

2.25 Nyt perspektiv på staten, i Peter Bogason (red.):
"Nyere tendenser i politologien: Stat og forvaltning",
Forlaget Politiske Studier, København 1990.

2.24 Byplanlægning som primærkommunal
forvaltningsaktivitet, I Jan Kanstrup og Steen Ousager
(red.): "Kommunal opgaveløsning, 1842 - 1970", Odense
universitetsforlag 1990.

2.23 Hygiejne som bypolitisk mål, Dansk Byplanlaboratoriums
BYPLANHISTORISKE NOTER nr. l9, 1990, s. 6 - l4.

2.22 Charles Ambt og gadeplanlægningen i Vestervold
Kvarter, HISTORISKE MEDDELELSER OM KØBENHAVN, årbog l989.
Medforfattere: Caspar Jørgensen og Anders Møller.

2.21 Perspektiv på forvaltningshistorie, ARKIV nr. l2(2)
l988.

2.20 Historieløse planlæggere? BYPLAN nr. 5-6, l988.

2.19 Svenskerne og staten: Hypoteser om svensk statsbygning
og politisk kultur, GRUS nr. 26, l988.

2.18 Paradigmer og professionskampe i den tidlige danske
byplanl­ægning, FABRIK OG BOLIG, nr. l, l988.

2.17 Success in Planning, INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN
AND REGIONAL STUDIES, Vol. l2, no. 4, l988.

2.16 International Influences and Professional Rivalry in
Early Danish Planning, PLANNING PERSPECTIVES, no. 3, l988.

2.15 Bistandsloven: En mislykket modernisering? NORDISK
ADMINISTRATIVT TIDSSKRIFT, nr. 3, l987.

2.14 Evolution is Junk: Anthony Giddens og Nationalstaten.
GRUS nr. 22/23, l987.

2.13 Dynamik eller politisk kontrol: Dilemmaet om den
planlæggen­de forvaltning, NORDISK ADMINISTRATIVT TIDSSKRIFT,
NR. 4, 1985.

2.12 Rummet og de oversete professionelle, Artikel i
"Farvel til byen?", red. af J. C. Tonboe, Aalborg l985.

2.11 Planlægning og påvirkning, RASP nr. 2, l982.

2.10 Signalement af den autoritære etatisme, GRUS nr. 4,
l98l.

2.9 Planlægningens rolle, TIDEN nr. 8-9, l98l.

2.8 Statsmakt eller "statens makt"? HÄFTEN FÖR KRITISKA
STUDIER, nr. 4, l98l. (medforfatter: Jesper Tvevad).

2.7 Retten og den planlæggende stat, RETFÆRD nr. l7, l98l.

2.6 Socialrådgiverne i socialpolitikkens klemme,
SOCIALRÅDGIVEREN, nr. 9, l979 (medforfatter: Stefan Bagge
Johansen).

2.5 Monopolkapital og statsudvikling, TIDSSKRIFT FOR
POLITISK ØKONOMI, nr. l, l979.

2.4 Uddannelsespolitikken og den marxistiske statsteori,
POLITI­CA nr. 3-4, l977 (Medforfatter: Jørgen Lerche
Nielsen).

2.3 Planlægningsbegrebet i den statslige planlægning,
CLARTÉ, nr. 3-4, l977.

2.2. Skattestatens krise, SAMTRYK nr. 6-8, l977.

2.1 Bistandsloven og den københavnske virkelighed,
SOCIALRÅDGIV­EREN, juli l976.
 
   
Tim Knudsen - Grøndals Parkvej 40, 2720 Vanløse