Forside  |  Biografiske oplysninger  |  Publikationer  |  Kontakt
   
1. Afhandlinger og bøger
2. Artikler
3. Undervisningsbøger og - hæfter
4. Forskningsrapporter og arbejdspapirer m.m.
6. Anmeldelser
7. Officielle betænkninger og rapporter
8. Artikler til leksika og encyclopædier
9. Aviskronikker, analyser, aviskommentarer m.m.
10. Interviews (kun udvalgte solo-interviews på tr
11. Udvalgte artikler om Tim Knudsen
   
     

2. ARTIKLER


 
2.133 Hvis statsministeren misrøgter sit embede, Økonomi og Politik nr. 3, oktober 2017, ss. 75-91. Medforfattere Peter Heyn Nielsen og Poul Smidt.

2.132 Historiens dom over 1864, i Inge Adriansen og Steen Bo Frandsen (red.): Efter 1864. Krigens følger på kort og langt sigt, Syddansk Universitetsforlag 2015, ss. 11-59.

2.131 Det moderne markedsparti: Dansk Folkeparti,
i Jens Jonatan Steen, Søren Villemoes & Niels Henrik Jeppesen:
Højrepopulismen: Venstrefløjens akilleshæl, København: Frydenlund 2013, ss.103-132.

2.130 Den underlige kongesøger – om regeringsdannelser,Økonomi & Politik, september 2012, ss. 75 - 84. Medforfatter: Hanne Rasmussen.

2.129 Politiserende mandariner: Er tiden løbet fra det danske ministerstyre? Dansk Magisterforening 2012. DM’s faglige webunivers: Administration, organisation og politik, maj 2012, webartikel www:dm.dk/FaglighedOgViden/AdmOrgPol/Artikler/Overbelastede Ministre.aspx
Medforfatter: Birgitte Poulsen

2.128 Den politiserende embedsmand i Danmark, Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 2011, ss. 206-212.

2.127 Markedsdemokratiet uden politiske ideer, i Sigge Winther Nielsen (red.): Politisk Marketing,Personer, Partier & Praksis,
København: Karnov Group 2011, ss. 313 - 330.

2.126 Changes in public service bargains: Ministers and civil Servant in Denmark, Public Administration vol. 89, issue 3, pp. 1015-1035, September 2011. Medforfatter: Heidi Houlberg Salomonsen.

2.125 Den politiske djøfisering, Samfundsøkonomen juni 2011, nr. 3.

2.124 Djøfpolitikere, Armani-demokrater og DF, Samfundsøkonomen December 2008, nr. 6.

2.123 Politisk troløshed og ustabilitet, Indblik.Nu 10.11.2008, Medforfatter: Rikke Kjølbye.

2.122 Et resumé: Valget til Folketinget den 13.11.2007 Tidsskriftet Politik nr. 3: årg. 11: 2008,

2.121 Embedsmandskritikkens relevans, i Ylva Stubbergaard og Patrik Hall (red.): Demokrati och makt: Vänbok till Lennart Lundquist, Lund: Statsvetenskapligt Forlag, 2008: 343-377.

2.120 Kommunerne fra politik til butik, i Peter Nielsen (red.): Brudflader - økonomi og samfund 2008, København: Frydenlund: 166-186.

2.119 Forholdet mellem kirke og stat, Hanne Aune m.fl. (red:) Fyns Stiftsbog 2006: 9 - 16.

2.118 Dronningerunder og regeringsdannelser i Politik nr. 4: Årgang 8: 2005: 67-76 (medforfatter: Rebecca Adler-Nissen).

2.117 Folkekirkens reformbehov, Holger Jepsen m.fl. (red): Stiftsbog og landemode-akt for Lolland-Falster stift, 2005: 14 - 20.

2.116 Denmark: Presidentialization in a Consensual Democracy, in Thomas Poguntke and Paul Webb (ed.s): The Presidentialization of Politics: A Comparative Study of Modern Democracies, Oxford: Oxford University Press 2005(medforfatter: Karina Pedersen): 159-176. Revideret udgave som paperback i 2007.

2.115 Niedergang des Absolutismus und Aufstieg des Ministerialsystems in Dänemark 1814-1839, i Erk Volkmar Heyen (Hrsg.): Verwaltungsreformen im Ostseeraum, Jahrbuch für Europäische Verwaltungsgeschichte 16, Baden-Baden 2004: 53-71.

2.114 Forvaltning i Tim Knudsen (red.): Kernebegreber i Politik, København: Forlaget Thompson - GadJura.

2.113 Københavnske politikere afskaffede sporvognene - med øjnene solidt plantet i bakspejlet, Bytrafik nr. 3, juni 2004, 40. årgang, ss. 129 - 138.

2.112 En enkelt kommunalpolitiker skulle vise handlekraft Bytrafik nr. 2, april 2004: 65 - 75.

2.111 Fergo og fanden, i Jens Blom-Hansen, Asbjørn Sonne Nørgaard og Thomas Pallesen (red.): AFestskrift til Jørgen Grønnegård Christensen@, Århus: Århus Universitetsforlag, 2004.

2.110 Political Science, public administration and the Danish civil service profession, Public Administration, Volume 82, no. 1, 2004: 141 - 157. Medforfatter: Jørgen Grønnegård Christensen.

2.109 Københavnske politikere administrerede sporvejene dårligt, Bytrafik nr. 1, 2004: 12 - 22.

2.108 Kampen for at gøre det offentlige offentligt i Claus Bryld og Søren Hein Rasmussen (red.):ADemokrati mellem fortid og nutid@, København: Tiderne Skifter 2003, ss. 113- 129.
Medforfatter: Stine Berner.

2.107 De nordiske statskirker og velfærdsstaten, i Klaus Petersen (red.): A13 historier om den danske velfærdsstat@, Odense: Odense Universitetsforlag 2003, ss. 37-47.

2.106. Fra politicus til politicus? Forvaltningsinternationalisering i et historisk perspektiv, i Martin Marcussen og Karsten Ronit: AInternationaliseringen af den offentlige forvaltning i Danmark: Forandring og kontinuitet, Århus: Århus Universitetsforlag, 2003 ss. 37-57.

2.105 Findes der en særlig nordisk offentlighedstradition? Eller nøler Danmark? NORDISK ADMINISTRATIVT TIDSSKRIFT Nr. 4, 2002, ss. 291-309.

2.104 Hvorfor oprettes og nedlægges ministerier? POLITOLOGISKE STUDIER 5. årg. nr. 2, juni 2002.

2.103 Den nordiske velfærdsstat og de sækulariserede lutheranere, Søren Eigaard (red.), Odense: Odense Universitetsforlag 2002

2.102 Undervisningsministeriet - Fra klientministerium til New Public Management i Jørgen Gleerup (red.): Voksenuddannelse under forandring, København: Gads Forlag 2001.

2.101 Politologens forord i Jacob Alsted: ADe menneskelige samfunds udvikling: En kritisk introduktion til historisk sociologi, Kbh. 2001

2.100 Statsrevisorerne i dag, i Kirsten Brandt og Hanne Rasmussen (red.): AStatsrevisorerne 150 år@, Kbh. 2001. Research Pernille Lind Olsen)

2.99 Bureaukrati, artikel til Tim Knudsen (red.): AKernebegreber i statskundskab@, Kbh. 2000

2.98 Kommune, artikel til Tim Knudsen (red.): AKernebegreber i statskundskab@, Kbh. 2000. Ny udgave 2004

2.97 Staten, artikel til Tim Knudsen (red.):AKernebegreber i statskundskab@ Kbh. 2000. Ny udgave 2004

2.96 Velfærdsstat, artikel til Tim Knudsen (red.): AKernebegreber i statskundskab@, Kbh. 2000 Ny udgave 2004.

2.95 Demokrati og forvaltning,i Tim Knudsen (red.): AMagt og demokrati i regering og centraladministration@, Århus 2000

2.94 Hvorfor danne regering? i Tim Knudsen (red.): AMagt og demokrati i regering og centraladministration@, Århus 2000

2.93 Ledelse og koordinering i regering og centraladministration i Tim Knudsen (red.): AMagt og demokrati i regering og centraladministration.@ Århus 2000.

2.92 Statsministeren og Statsministeriet i Tim Knudsen (red.): AMagt og demokrati i regering og centraladministration@ Århus 2000

2.91 Hvordan bliver man minister? i Tim Knudsen (red.): AMagt og demokrati i regering og centraladministration@ Århus 2000

2.90 De travle ministre i Tim Knudsen (red.): AMagt og demokrati regering og centraladministration@ Århus 2000

2.89 Ministeransvar i praksis i Tim Knudsen (red.): AMagt og demokrati i regering og centraladministration, Århus 2000.

2.88 Ministrene og personaleledelsen i Tim Knudsen (red.): AMagt og demokrati i regering og centraladministration@ Århus 2000

2.87 Tilblivelsen af den universalistiske velfærdsstat i Tim Knudsen (red.): ADen nordiske protestantisme og velfærdsstaten@, Århus Universitetsforlag, Århus 2000, Ss. 20 - 65.

2.86 Indledning i Tim Knudsen (red.): ADen nordiske protestantisme og velfærdsstaten, Århus Universitetsforlag, Århus 2000, ss. 7-19.

2.85 Embedsfolkets oversete problemer, i Finansministeriet ( red.):@Etik , ansvar og værdier i den offentlige sektor - en debatbog, Finansministeriet juni 2000,

2.84 How informal can you be? The case of Denmark, Artikel til antologi redigeret af B. Guy Peters, R.A.W.Rhodes, and Vincent Wright: Administering the Summit: Administration of the Core Executive, MacMillan Press Ltd 2000.

2.83 Skal det offentlige være offentligt?, Artikel til Lov og Ret, maj 2000, s. 5-9.

2.82 De oversøiske dele af riget: Grønland i Tim Knudsen og
Ditlev Tamm (red.): Dansk forvaltningshistorie 1901- 1953, Kbh. 2000.

2.81 De oversøiske dele af riget: Færøerne, i Tim Knudsen og Ditlev Tamm (red.): Dansk forvaltningshistorie 1901-53, Kbh. 2000.

2.80 De oversøiske dele af riget: Island, i Tim Knudsen og Ditlev Tamm (red.): Dansk forvaltningshistorie 1901-53, Kbh. 2000.

2.79 De oversøiske dele af riget: De vestindiske øer, i Tim Knudsen og Ditlev Tamm (red.): Dansk forvaltningshistorie 1901-1953, Kbh.2000.

2.78 Systematisering og rationalisering; Men knap nok forvaltningspolitik, i Tim Knudsen og Ditlev Tamm (red).: Dansk forvaltningshistorie 1901-1953, Kbh. 2000

2.77 Den svage overordnede styring og koordinering, i Tim Knudsen og Ditlev Tamm (red.): Dansk forvaltningshistorie 1901-1953, Kbh. 2000

2.76 Vækst og nye myndigheder, i Tim Knudsen og Ditlev Tamm (red.): Dansk forvaltningshistorie 1901-1953, Kbh. 2000

2.75 Kvindernes indtog i det offentlige, i Tim Knudsen og Ditlev Tamm (red.): Dansk forvaltningshistorie 1901-1953, Kbh. 2000

2.74 Løn, ben og pension, i Tim Knudsen og Ditlev Tamm (red.): Dansk forvaltningshistorie 1901-1953, Kbh. 2000

2.73 Magten over ansættelser og avancement, i Tim Knudsen og Ditlev Tamm (red.): Dansk forvaltningshistorie 1901- 1953, Kbh. 2000.

2.72 Personaleorganisationernes fremmarch, i Tim Knudsen og Ditlev Tamm (red.): Dansk forvaltningshistorie 1901- 1953, Kbh. 2000.

2.71 Forvaltningspersonellet: Social rekruttering og loyalitet i Tim Knudsen og Ditlev Tamm (red.): Dansk forvaltningshistorie 1901-1953, Kbh. 2000.

2.70 Slotsholmens bureaukratiske kontinuitet i Tim Knudsen og Ditlev Tamm (red.): Dansk forvaltningshistorie 1901- 1953, Kbh. 2000.

2.69 Åbning og demokratisering af forvaltningen? i Tim Knudsen og Ditlev Tamm (red.): Dansk forvaltningshistorie 1901-1953, Kbh. 2000.

2.68 Rigsdag og forvaltning i Tim Knudsen og Ditlev Tamm (red.): Dansk forvaltningshistorie 1901-1953, Kbh. 2000

2.67 Folkestyret og forvaltningen: Hvordan? i Tim Knudsen og Ditlev Tamm: Dansk forvaltningshistorie 1901-1953, Kbh. 2000.

2.66 Ministre og embedsmænd i Tim Knudsen og Ditlev Tamm (red.): Dansk forvaltningshistorie 1901-1953, Kbh. 2000.

2.65 Folkestyret og forvaltningen i Tim Knudsen og Ditlev Tamm (red.): Dansk forvaltningshistorie 1901-1953, Kbh. 2000.

2.64 Forord til dansk forvaltningshistorie 1901-1953 i Tim Knudsen og Ditlev Tamm (red.): Dansk forvaltningshistorie 1901-1953, Kbh. 2000.

2.63 Kampen mod embedsmænd og bureaukrati i Tim Knudsen og Ditlev Tamm (red.): Dansk forvaltningshistorie indtil 1901, Kbh. 2000.

2.62 Ministerialsystemets udvikling efter 1848 i Tim Knudsen og Ditlev Tamm (red.): Dansk forvaltningshistorie indtil 1901, Kbh. 2000.

2.61 Christian VIII og magtafkaldet i Tim Knudsen og Ditlev Tamm (red.): Dansk forvaltningshistorie indtil 1901, Kbh. 2000.

2.60 Det lange forspil til ministerialreformen i Tim Knudsen og Ditlev Tamm (red.): Dansk forvaltningshistorie indtil 1901, Kbh. 2000.

2.59 Ministerialsystemet i Tim Knudsen og Ditlev Tamm: Dansk forvaltningshistorie indtil 1901, Kbh. 2000

2.58 Sundhedsforvaltning 1848-1901 (medforfatter: Lene Damgaard Nielsen) i Tim Knudsen og Ditlev Tamm (red.): Dansk forvaltningshistorie 1814-1901, Kbh. 2000

2.57 Sundhedsforvaltning indtil 1848 (medforfatter:
Lene Damgaard Nielsen) i Tim Knudsen og Ditlev Tamm (red.): Dansk forvaltningshistorie 1901-1953, Kbh. 1999

2.56 Senior Officials in the Danish Central Administration: From Bureaucrats to Policy-Professionals and Managers. (medforfatter Hanne Nexø Jensen), i Edward C. Page and Vincent Wright (red.): Bureaucratic Elites in Western European States: A Comparative Analysis of Top Officials, Oxford University Press 1999.

2.55 De første mere end 500 år, i Kurt Klaudi Klausen og Peter Dahler Larsen (red): Festfyrværkeri eller gravøl? En debatbog om den danske kommune ved årtusindskiftet,
Odense Universitetsforlag 1999.

2.54 Skal vi have en ny Grundlov? NOTER, Historielærerforeningen for gymnasiet og HF nr. 140, marts 1999, s. 18-23.

2.53 Les Fonctionnaires Danois et la Definition des Politiques, REVUE FRANCAISE D´ADMINISTRATION PUBLIQUE, no, 86, avril-juin 1998, pp. 293-300.

2.52 Danske ministres parlamentariske baggrund og erfaring, 1848 - 1994, NORDISK ADMININISTRATIVT TIDSSKRIFT nr. 2, 1997, ss. 81 - 98.Medforfatter: Anders Kirk.

2.51 Embedsmænds ytringsfrihed i historisk perspektiv, ADMINISTRATIV DEBAT, nr. 4, 1996.

2.50 Danske regeringers og ministres holdbarhed, NORDISK ADMINISTRATIVT TIDSSKRIFT, nr. 4, 1996, ss. 325 - 340. Medforfatter: Anders Kirk.

2.49 Justitskrise, i Mette Hartlev, Tim Knudsen og Per Walsøe: "Justitsvæsenets fremtidige organisering", Projekt Offentlig Sektor - Vilkår og Fremtid, København1996.

2.48 Det fortidstyngede justitsvæsen, i Mette Hartlev, Tim Knudsen og Per Walsøe: "Justitsvæsenets fremtidige organisering", Projekt Offentlig Sektor - Vilkår og Fremtid, København 1996.

2.47 Modeller og offentlighed, SAMFUNDSØKONOMEN, marts 1996: 2.

2.46 Poul Schlüter, i David Wilsford (ed.): "Political Leaders of Contemporary Western Europe", Greenwood Publishing Group, Westport, Connec­ticut, USA, 1995.

2.45 Om forholdet mellem politikere og embedsmænd i historisk perspektiv, i Jens Peter Christensen, Tim Knudsen og Ditlev Tamm: "Politikere og embedsmænd", Projekt Offentlig sektor - vilkår og fremtid, København 1995. Genudgivet i Jens Peter Christensen, Johannes Due, Tim Knudsen og Ditlev Tamm: "Politikere og embedsmænd", Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 1997, ss. 29 - 49.

2.44 Denmark, a Nordic Country in Europe, i William Cave og Per Himmelstrup (ed.s): "The Welfare Society in Transition: Problems and Prospects of the Welfare Model", The Danish Cultural Institute, Copenhagen 1995.

2.43 Statsministeriel enevælde eller parlamentarisk kontrol? i Morten Madsen, Hans Jørgen Nielsen og Gunnar Sjøblom (red.): "Demokratiets mang­foldighed: Tendenser i dansk politik", Forlaget Politiske Studier, København 1995, ss 290 - 302.

2.42 Den tålsomme velfærdsstat, i Karl Peder Pedersen, Grethe Ilsøe, Ditlev Tamm (red.): "På given foranledning: En an­tologi om dansk forvaltningskultur", Jurist- og økonomforbundets forlag, København 1995, side 203 - 218.

2.41 Kvindernes indtog i det offentlige: Fra den maskuline stat til det feminiserede offentlige, NORDISK ADMINISTRATIVT TIDSSKRIFT nr. 4, 1994.

2.40 Den svenske model fra ideal til krise, DEN JYSKE HISTORIKER, nr. 68, oktober 1994.

2.39 Nogle synspunkter på studier i byplanhistorie, i Dansk Byplanlaboratoriums byplanhistoriske noter nr. 28,1994.

2.38 Forvaltningen i historiens spil, i Marius Ibsen m.fl. (­red.): FESTSKRIFT I ANLEDNING AF NORDISK ADMINISTRATIVT FORBUNDS 75 ÅRS JUBILÆUM, København 1994: 9 - 23.

2.37 State Building in Scandinavia, COMPARATIVE POLITICS, volume 26, no. 2, January 1994. Medforfatter: Bo Rothstein.

2.36 Findes en nordisk model? NORDISK KONTAKT, tema nr. 3, 1993

2.35 Det går nok - et essay om dansk statskultur og eurokratiet, POLITICA, 25. årg., nr. 2, 1993.

2.34 Dansk statsbygning fra enevælde til liberal velfærdsstat, i Helle Blomquist og Per Ingesman (red): "Forvaltningshistorisk antologi", Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 1993.

2.33 Hvorfor mistede København sine sporvogne?, SIDEN SAXO, 10. årgang nr. 2, 1993.

2.32 A Portrait of Danish State-Culture: Why Denmark Needs Two National Anthems, in Morten Kelstrup (ed.): AEuropean Inte­gra­tion and Denmark's Participation", Copenhagen 1992.

2.31 The Forgotten Professionals, in Ray Hutchison (ed.): "RESEARCH IN URBAN SOCIOLOGY", vol. 2, Connecticut 1992.*

2.30 Den tvetydige danske stat og Europa, i FREMTIDSORIENTERING nr. 2, 1992, Institut for Fremtidsforskning.

2.29 Københavns havn: En dødssyg organisation eller mulighedernes land? i DEN JYSKE HISTORIKER, nr. 56, 1991.

2.28 State-building in Scandinavia: Denmark in a Nordic Context, in Tim Knudsen (red.): "Welfare Administration in Denmark", Copenhagen 1991, ss. 9 - 107.

2.27 Introduction, in Tim Knudsen (red.): "Welfare Administration in Denmark", Copenhagen 1991, ss. 1 -7.

2.26 Den motsägelsesfulla planerande förvaltningen, Bo Rothstein (red.): "Politik som organisation", SNS Förlag, Stockholm 1991, ss. 85 - 106. 2. reviderede udgave udsendt 1997, ss. 92 - 118.

2.25 Nyt perspektiv på staten, i Peter Bogason (red.): "Nyere tendenser i politologien: Stat og forvaltning", Forlaget Politiske Studier, København 1990.

2.24 Byplanlægning som primærkommunal forvaltningsaktivitet, I Jan Kanstrup og Steen Ousager (red.): "Kommunal opgaveløsning, 1842 - 1970", Odense universitetsforlag 1990.

2.23 Hygiejne som bypolitisk mål, Dansk Byplanlaboratoriums BYPLANHISTORISKE NOTER nr. l9, 1990, s. 6 - l4.

2.22 Charles Ambt og gadeplanlægningen i Vestervold Kvarter, HISTORISKE MEDDELELSER OM KØBENHAVN, årbog l989. Medforfattere: Caspar Jørgensen og Anders Møller.

2.21 Perspektiv på forvaltningshistorie, ARKIV nr. l2(2) l988.

2.20 Historieløse planlæggere? BYPLAN nr. 5-6, l988.

2.19 Svenskerne og staten: Hypoteser om svensk statsbygning og politisk kultur, GRUS nr. 26, l988.

2.18 Paradigmer og professionskampe i den tidlige danske byplanl­ægning, FABRIK OG BOLIG, nr. l, l988.

2.17 Success in Planning, INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL STUDIES, Vol. l2, no. 4, l988.

2.16 International Influences and Professional Rivalry in Early Danish Planning, PLANNING PERSPECTIVES, no. 3, l988.

2.15 Bistandsloven: En mislykket modernisering? NORDISK ADMINISTRATIVT TIDSSKRIFT, nr. 3, l987.

2.14 Evolution is Junk: Anthony Giddens og Nationalstaten. GRUS nr. 22/23, l987.

2.13 Dynamik eller politisk kontrol: Dilemmaet om den planlæggen­de forvaltning, NORDISK ADMINISTRATIVT TIDSSKRIFT, NR. 4, 1985.

2.12 Rummet og de oversete professionelle, Artikel i "Farvel til byen?", red. af J. C. Tonboe, Aalborg l985.

2.11 Planlægning og påvirkning, RASP nr. 2, l982.

2.10 Signalement af den autoritære etatisme, GRUS nr. 4, l98l.

2.9 Planlægningens rolle, TIDEN nr. 8-9, l98l.

2.8 Statsmakt eller "statens makt"? HÄFTEN FÖR KRITISKA STUDIER, nr. 4, l98l. (medforfatter: Jesper Tvevad).

2.7 Retten og den planlæggende stat, RETFÆRD nr. l7, l98l.

2.6 Socialrådgiverne i socialpolitikkens klemme, SOCIALRÅDGIVEREN, nr. 9, l979 (medforfatter: Stefan Bagge Johansen).

2.5 Monopolkapital og statsudvikling, TIDSSKRIFT FOR POLITISK ØKONOMI, nr. l, l979.

2.4 Uddannelsespolitikken og den marxistiske statsteori, POLITI­CA nr. 3-4, l977 (Medforfatter: Jørgen Lerche Nielsen).

2.3 Planlægningsbegrebet i den statslige planlægning, CLARTÉ, nr. 3-4, l977.

2.2. Skattestatens krise, SAMTRYK nr. 6-8, l977.

2.1 Bistandsloven og den københavnske virkelighed, SOCIALRÅDGIV­EREN, juli l976.
 
   
Tim Knudsen - Grøndals Parkvej 40, 2720 Vanløse