Forside  |  Biografiske oplysninger  |  Publikationer  |  Kontakt
   
1. Afhandlinger og bøger
2. Artikler
3. Undervisningsbøger og - hæfter
4. Forskningsrapporter og arbejdspapirer m.m.
6. Anmeldelser
7. Officielle betænkninger og rapporter
8. Artikler til leksika og encyclopædier
9. Aviskronikker, analyser, aviskommentarer m.m.
10. Interviews (kun udvalgte solo-interviews på tr
11. Udvalgte artikler om Tim Knudsen
   
     

6. ANMELDELSER


 

6.111: Bo Lidegaard: JOK – Jens Otto Krag – en biografi,
Kristeligt Dagblad 2.12.2021.

6.110: Lars Løkke Rasmussen: Om de fleste og det meste:
Erindringsglimt, Kristeligt Dagblad 1.9.2020.

6.109. Jørgen Hansen, Niels Kærgaard og Jens Thomsen
(red):
Med hånden på statskassen. Økonomer i regering, Historisk
Tidsskrift årg. 2020/120:1.

6.108 Madeleine Albright: Helvede og andre destinationer,
Kristeligt Dagblad 10.6.2020.

6.107. Torsten Jansen: Sprækker. Om rystelser i venskabet
mellem Danmark og USA, Kristeligt Dagblad 28.3.2020.

6.106. Christian S. Nissen:Politik mellem følelser og
fornuft – spillet om danske mediers fremtid, Kristeligt
Dagblad 7.2.2020.

6.105. Ritt Bjerregaard: Udenfor, Kristeligt Dagblad
11.10.2019.

6.104. Mogens Lykketoft: Erindringer. Holdning og
handling,
Kristeligt Dagblad 2.10.2019.

6.103 Bendt Bendtsen: Fra bondedreng til
vicestatsminister,
Kristeligt Dagblad 4. juni 2019.

6.102 Carl Holst: Carl. Prisen for et liv i politik,
Kristeligt Dagblad 25.5.2019.

6.101 Thomas Larsen: Mette Frederiksen. Et politisk
portræt, Kristeligt Dagblad 24.4.2019.

6.100 John Wagner: Schlüters politiske testamente,
Kristeligt Dagblad 19.3.2019.

6.99 Ole Hyltoft: Indefra. Portrætter af politikere og
andet godtfolk fra tiden der gik, Kristeligt Dagblad
12.11.2018.

6.98 Niels Wium Olesen under medvirken af Thorsten
Borring Olesen: Poul Schlüters tid 1982-1993, Kristeligt
Dagblad 9.11.2018.

6.97 Jørgen Grønnegård Christensen og Peter Bjerre
Mortensen:
Overmod og afmagt, Kristeligt Dagblad 7.11.2018.

6.96 Thomas Larsen: Pia Olsen Dyhr – mønsterbrud og
opbrud, Kristeligt Dagblad 26.10.2018.

6.95 Jørgen Møller og Svend-Erik Skaaning: Demokrati i en
krisetid: Mellemkrigstidens Europa, Kristeligt Dagblad
4.10.2018.

6.94 Sven Ove Gade: I Danmark 1945-2018. Drømme og
virkelighed, Kristeligt dagblad 26.9.2018.

6.93 Thorsten Borring-Olsen: Anker Jørgensens tid 1972-82
Kristeligt Dagblad 16.11.2017.

6.92 Nina Munch-Perrin: Hvad man ikke dør af: Helle
Thorning-Schmidt fortæller sin historie, Kristeligt
Dagblad 13.10.2017.

6.91 Anders-Peter Mathiasen: Søren og Mette i benlås,
Folkeskolen nr. 17, 12.10.2017.

6.90 Per Stig Møller: Udenrigsminister i krig og fred,
Kristeligt Dagblad 28.8.2017.

6.89 Jørgen Grønnegård Christensen og Peter Bjerre
Mortensen:
I politikkens vold: Offentlige lederes vilkår og
muligheder.
Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016, Politik nr. 1,
årg. 20, 2017, s. 84-87.

6.88 Peter Loft og Jørgen Rosted: Hvem har ansvaret?
Revner og sprækker i det danske embedsmandssystem,
Gyldendal 2016, i Politik nr. 4, årg. 19/2016, s. 118-
122.

6.87 Martin Hjort og Andreas Karker: Inger. Der hvor hun
kommer fra, Kristeligt Dagblad 29.11.2016.

6.86 Kaare R. Skou: Magtens forblændelse: Hvordan
justitsminister P. A. Alberti endte som
danmarkshistoriens største svindler, Kristeligt Dagblad
5.11.2016.

6.85 Thomas Larsen: De dybeste rødder, Kristeligt Dagblad
27.10.2016.

6.84 Morten Skjoldager: Syv år for PET. Jakob Scharfs
tid,
Kristeligt Dagblad 13.10.2016.

6.83 Per Stig Møller: Dage og kampe,
Kristeligt Dagblad 25.8.2016.

6.82 Viggo Kampmann – modig modstandsmand. Klog
finansminister. Ustyrlig statsminister, Kristeligt
Dagblad 19. 8.2016.

6.81 Jytte Larsen: "Også andre hensyn", Kristeligt
Dagblad
17.7.2015

6.80 Alex Frank Larsen: "Anker. Et liv med fejder",
Kristeligt Dagblad 2.5.2015

6.79 Ove K. Pedersen: "Markedsstaten", Weekendavisen
11.7.2014.

6.78 Johan Peter Noack: "Da Danmark blev Danmark",
Kristeligt Dagblad 2.6.2014

6.77 Rasmus Glenthøj: "1864 - sønner af de slagne",
København 2014, Kristeligt Dagblad 24.4.2014.

6.76 Jes Fabricius Møller: "Dynastiet Glücksborg - en
danmarkshistorie", København 2013, i Kristeligt Dagblad
2.11. 2013.

6.75 Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen & Niels Finn
Christiansen (red.): Dansk velfærdshistorie bd. III:
Velfærdsstaten i støbeskeen, Perioden 1933-1956. Odense,
i
Historisk Tidsskrift bd. 113, hæfte 1, ss. 292 - 296.


6.74. Mogens Herman Hansen:Demokratiets historie fra
oldtid til nutid, Økonomi og Politik nr. 4, 2012.

6.73 Thomas Thurah: Statsminister Anker Jørgensen,
Peoples Press 2011, i Politik nr. 1, 2012

6.72 Kurt Strand: Poul Schlüter – Det var vel ikke så
ringe endda, i Politik, 4. årg. 14, 2011.

6.71 Hans Mortensen, Den røde tråd, Lindhardt og Ringhof
2011, Kristeligt Dagblad 10.12.2011.

6.70 Birthe Rønn Hornbech: Ministerbilleder, Information
6.9.2011.

6.69 Anders Henriksen: Antiterroren, retsstaten og
demokratiet, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011, i
Økonomi & Politik nr. 3, september 2011.


6.68 Ove K. Pedersen: Konkurrencestaten, København: Hans
Reitzels Forlag 2011, Information 2.4.2011.


6.67 Mogens Herman Hansen: Demokrati som styreform og
som ideologi, København: Museum Tusculanums Forlag 2010,
Historisk Tidsskrift, bind 110, hæfte 2, ss. 556-560.

6.66. Michael Böss: Republikken Danmark – oplæg til en
værdipolitisk debat, Informations Forlag 2011,
Information 12.3.2011.

6.65 Per Meilstrup: Kampen om klimaet: Historien om et
topmøde, der løb løbsk, København: People´s Press 2010,
Information 5.6.2010.

6.64 Troels Mylenberg og Bjarne Steenbeck: Præsidenten –
Foghs Danmark, Gyldendal 2009, Information 14.11.2009.

6.63 Niels Krause-Kjær: Lars Løkke – et portræt,
Jyllands-Postens Forlag 2009, Information 31.10.2009.

6.62 Jes Fabricius Møller: Hal Koch i tidsskriftet
Kritik.

6.61 Verner C. Petersen: Vildveje i velfærdsstaten –
Fællesskab i opløsning, styringsillusioner, udveje,
Informations Forlag 2008, Information 8.11.2008.

6.60 Knud Heinesen: Sporskifte: Min krønike 1980-2003,
Gyldendal, Kristeligt Dagblad 9.10.2008

6.59 Kristen Bjørnkjær: Anekdoter fra Christiansborg og
omegn, Gyldendal i Information 4.10.2008.

6.58 Jørn Henrik Petersen: Den danske lovgivning om
Alderdomsforsørgelse II 1891-1933: Fra skøn til ret,
Odense: Syddansk Universitetsforlag 2007, i Historisk
Tidsskrift
Bind 108, hæfte 1, ss. 285-290.

6.57 Uffe Ellemann-Jensen: Vejen jeg valgte, København:
Gyldendal 2007, Kristeligt Dagblad d. 30. november 2007.

6.56 Søren Hein Rasmussen: Grænser forsvinder
Danmarkshistoriens bind 16, København: Gyldendal og
Politiken 2004, i 1066 - Tidsskrift for Historie, 36
årgang nr. 3, 2006.

6.55 Poul Villaume: ALavvækst og frontdannelser@, bind 15
i Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie, 2005, i
Økonomi og Politik nr. 2, juni 2006.

6.54 Jens Evald: Frederik Vinding Kruse (1880-1963): En
juridisk biografi, København: Jurist- og økonomforbundets
Forlag, Økonomi og Politik nr. 3, oktober 2005.

6.53 Betænkning 1443 om embedsmænds rådgivning og
bistand, i Økonomi og Politik nr. 3, oktober 2004.

6.52 Jørgen Frode Bakka og Ulrich Horst Petersen (red.):
AHvorhen Danmark? Perspektiver på kommunalreformen@,
København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne i Information d.
18.5.2004.

6.51 Agnete Weis Bentzon, Byrial Bjørst og Henning Koch
red.): Retskulturer, København: Jurist- og
Økonomforbundets forlag, 2002, i ØKONOMI OG POLITIK, nr.
1, 76. årg. 2003.

6.50 Erik Albæk, Peter Munk Christiansen og Birgit
Møller (red.): Demokratisk set: Festskrift til Lise
Togeby, Århus: Århus Universitetsforlag 2002, i POLITICA
nr. 1,februar 2003.

6.49 Gorm Toftegaard Nielsen (red.): Parlamentarismen –
hvem tog magten?, Aarhus Universitetsforlag 2001, i
Information d. 24. juli 2001.

6.48 Jørgen Grønnegård Christensen, Peter Munk
Christiansen, og Marius Ibsen: Politik og forvaltning,
Systime,, Århus 1999, i ØKONOMI OG POLITIK nr. 1, april
2000.

6.47 Christiane Antorini, Henrik Dahl m.fl.: Borgerlige
ord efter revolutionen, Kbh. 1999, Information d. 19.
oktober 1999.

6.46 Ditlev Tamm: Det høje C - en bog om Det
konservative Folkeparti 1965 - 1998, Kbh. 1999,
Information d. 18. juni 1999.

6.45 Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen,
Torben Beck Jørgensen, Lise Togeby og Signild Vallgårda
red.):Den demokratiske udfordring, Hans Reitzels Forlag,
Kbh. 1999, i Information d. 4. juni 1999.

6.44. Anker Brink Lund og Maja Holst: Den offentlige
debat - mål, middel eller mantra?, Kbh. 1999, i
Information d. 4. juni 1999.

6.43. Bjarke Larsen og Erling Christiansen:
Grundlovshåndbogen: Grundloven til politisk og folkelig
debat, Kbh. 1999 i Information d. 4. juni 1999.

6.42 Den jyske Historiker nr. 83-84, maj 1999:
Systemskiftet 1848-49 - retorik og realiteter,
Information d. 4. juni 1999

6.41 Claus Bjørn: AKampen om grundloven@, Kbh. 1999,
Fremad, Information d. 4. juni 1999.

6.40 Grundlovssangen med tekst og noder, Music Partner,
distribution: Combi Trading. Bestillingsnummer MPCD
0350.2. Information d. 4. juni 1999.

6.39 Niels Sørensen og Morten N. Jakobsen (red.):
AFolkestyrets lov - grundloven 150 år.@
Kbh. 1999, i Information d. 19. maj 1999.

6.38 Carl Otto Brix: ADansk i verden - Demokratiets
danmarkshistorie: Fra Grundloven 1849 til EU unionen.
Kbh. 1999, ØKONOMI OG POLITIK nr. 4, 1999.

6.37 Per Stig Møller: AMagt og afmagt: Bemærkninger om
magtens teori og praksis@. Kbh. 1999, Information 7.
april 1999.

6.36 Klaus Petersen: ALegitimität und Krise@, Berlin
Verlag 1998, i ARBEJDERHISTORIE, nr. 2, juni1999.

6.35 Peter Christensen: AStatens revision: Regler og
procedurer@, ØKONOMI OG POLITIK nr. 1, april 1999

6.34 Lars Nordskov Nielsen: AHvor går den etiske grænse?
En debatbog om etik i politik, forvaltning og
erhvervsliv@, ØKONOMI OG POLITIK nr. 3, 1998.

6.33 Birthe Hansen og Carsten Jensen (red.): AGrundbogen
i Statskundskab@, Kbh. 1998, i Statskundskab Kontakt nr.
59, 1998.

6.32 Torben Krogh: "Farvel til partierne - det politiske
system under forvandling", Kbh. 1998. Information d.
3.9.1998.

6.31 Dag Inge Jacobsen: "Administrasjonens makt",
Fagbokforlaget, Bergen 1997.
ØKONOMI OG POLITIK, nr. 1. 1998.

6.30 Jens Peter Christensen: "Ministeransvar", Jurist-
og økonomforbundets forlag 1997.
ØKONOMI OG POLITIK, nr. 4. 1997.

6.29 Erik Ib Schmidt: "Red velfærdsstaten: En debatbog",
Kbh. 1997. Information d. 5. november 1997.

6.28 Anders Lindbom: "Medborgarskapet i välfärdsstaten -
Föräldrainflytande i skandinavisk grundskola", Acta
Universitatis Upsaliensis 123, Stockholm 1995,
STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFT 1996, årg. 99 nr. 3.
Forkortet version af opposition ved disputationen dec.
1995.

6.27 Peter Kragh Jespersen: "Bureaukratiet - magt og
effektivitet", Kbh. 1996, i ØKONOMI OG POLITIK, nr.
4,1996.

6.26 Erik Meier Carlsen: "Konger uden land", Information
d. 8. november 1996.

6.25 Peter Høilund: "Retsanvendelsens etik: Om
dømmekraft" i ØKONOMI OG POLITIK, nr. 1, 1996.

6.24 Gerda Bonderup: "Cholera-morbro'er og Danmark",
1994, i HISTORISKE MEDDELELSER OM KØBENHAVN, Årbog 1995.

6.23 Hans Gammeltoft Hansen og Flemming Axmark (red.):
"The Danish Ombudsman", 1995, i ØKONOMI OG POLITIK, nr.
3, 1995. Genoptrykt i ØKONOMI OG POLITIK, nr. 1, 1997.

6.22 Gorm Toftegaard Nielsen: "Politik og jura", 1994, i
ØKONOMI OG POLITIK nr. 2, 1995.

6.21 Paul G. Roness: "Stortinget som organisator -
folkevaldes medverknad ved organiseringa av den norske
sentraladministra­sjon 1946 - 1993", 1995, i POLITICA nr.
2, 1995.

6.20 Bent Christensen: "Forvaltningsret: Prøvelse", i
ØKONOMI OG POLITIK nr. 1, 1995.

6.19 Poul Lyager: "Københavns generalplantilløb 1932 -
1958" Dansk Byplanlaboratorium, Byplanhistoriske noter
26, 1992. HISTORISKE MEDDELELSER OM KØBENHAVN, Årbog
1994.

6.18 Per Lægreid og Ove K. Pedersen (red.):
"Forvaltningspolitik i Norden", København 1994, i ØKONOMI
OG POLITIK nr. 4, 1994.

6.17 Tage Kampmann: "Inden for murene - i
Undervisningsministeri­et", Odense 1993, i
UDDANNELSESHISTORIE, 27. ÅRBOG FRA SEL­SKABET FOR DANSK
SKOLEHISTORIE.

6.16 Gerd Battrup: "Det kommunale selvstyre i retlig
belysning" København 1992, ØKONOMI OG POLITIK, nr.
4,1993.

6.15 Karsten Revsbech: "Nyere tendenser i dansk
forvaltningsretlig teori - systemhensyn eller
retssikkerhed", København 1992, ØKONOMI OG POLITIK, nr.
4, 1992.

6.14 John Vogter: "Forvaltningsloven - med kommentarer",
Køben­havn 1992, ØKONOMI OG POLITIK, nr. 3, 1992.

6.13 Bent Christensen: "Forvaltningsret: Opgaver,
hjemmel, organisation", København 1991, ØKONOMI OG
POLITIK, nr. 2, 1992.

6.12 Jørgen Holmgaard: "Americana", København 1991,
UNIVER­SITETSLÆREREN, nr. 9/1991.

6.11 Flemming Balvig og Ole Krarup: "Samfundsjura",
København 1991, ØKONOMI OG POLITIK, nr. 3, 1991.

6.10 Eva Eriksson: "Den moderna stadens födelse",
Stockholm 1990, BYPLAN, nr. 3, 1991.

6.9 Jørgen Mathiassen: "Forvaltningspersonnellet",
København 1990, ØKONOMI OG POLITIK, nr. 1, 1991.

6.8 Kurt Klaudi Klausen og Torben Hviid Nielsen (red.):
"Stat og marked: Fra Leviathan og usynlig hånd til for­
handlingsøkonomi", POLITICA, nr. 2, 199O.

6.7 Iver Hornemann Møller: "Klassekamp og sociale
reformer",HÄFTEN FÖR KRITISKA STUDIER, nr. 2, l988.

6.6 Iver Hornemann Møller: "Klassernes magt",
SOCIALRÅDGIVEREN nr. 6, l984.

6.5 Anna Koch: "Socialt arbejde", SOCIALRÅDGIVEREN nr.
ll, l982.

6.4 Iver Hornemann Møller: "Klassekamp og
sociallovgivning, 1850 - 1970", SOCIALRÅDGIVEREN, nr. 8,
l982.

6.3 Peter Helby m.fl.: "Dansk økonomis udvikling",
TIDEN l979.

6.2 Madsen, Allan: "Samfundsvidenskabelig teori som
reproduktion eller kritik", SOCIALRÅDGIVEREN nr. 10,
1977.

6.1. Jesper Due/Jørgen Steen Madsen: "Staten og de
sociale klass­er", POLITICA, nr. 3-4, l977.
 
   
Tim Knudsen - Grøndals Parkvej 40, 2720 Vanløse