Forside  |  Biografiske oplysninger  |  Publikationer  |  Kontakt
   
1. Afhandlinger og bøger
2. Artikler
3. Undervisningsbøger og - hæfter
4. Forskningsrapporter og arbejdspapirer m.m.
6. Anmeldelser
7. Officielle betænkninger og rapporter
8. Artikler til leksika og encyclopædier
9. Aviskronikker, analyser, aviskommentarer m.m.
10. Interviews (kun udvalgte solo-interviews på tr
11. Udvalgte artikler om Tim Knudsen
   
     

6. ANMELDELSER


 
6.99 Ole Hyltoft: Indefra. Portrætter af politikere og andet godtfolk fra tiden der gik, Kristeligt Dagblad 12.11.2018.

6.98 Niels Wium Olesen under medvirken af Thorsten Borring Olesen: Poul Schlüters tid 1982-1993, Kristeligt Dagblad 9.11.2018.

6.97 Jørgen Grønnegård Christensen og Peter Bjerre Mortensen:
Overmod og afmagt, Kristeligt Dagblad 7.11.2018.

6.96 Thomas Larsen: Pia Olsen Dyhr – mønsterbrud og opbrud, Kristeligt Dagblad 26.10.2018.

6.95 Jørgen Møller og Svend-Erik Skaaning: Demokrati i en krisetid: Mellemkrigstidens Europa, Kristeligt Dagblad 4.10.2018.

6.94 Sven Ove Gade: I Danmark 1945-2018. Drømme og virkelighed, Kristeligt dagblad 26.9.2018.

6.93 Thorsten Borring-Olsen: Anker Jørgensens tid 1972-82
Kristeligt Dagblad 16.11.2017.

6.92 Nina Munch-Perrin: Hvad man ikke dør af: Helle Thorning-Schmidt fortæller sin historie, Kristeligt Dagblad 13.10.2017.

6.91 Anders-Peter Mathiasen: Søren og Mette i benlås,
Folkeskolen nr. 17, 12.10.2017.

6.90 Per Stig Møller: Udenrigsminister i krig og fred, Kristeligt Dagblad 28.8.2017.

6.89 Jørgen Grønnegård Christensen og Peter Bjerre Mortensen:
I politikkens vold: Offentlige lederes vilkår og muligheder.
Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016, Politik nr. 1, årg. 20, 2017, s. 84-87.

6.88 Peter Loft og Jørgen Rosted: Hvem har ansvaret?
Revner og sprækker i det danske embedsmandssystem, Gyldendal 2016, i Politik nr. 4, årg. 19/2016, s. 118-122.

6.87 Martin Hjort og Andreas Karker: Inger. Der hvor hun kommer fra, Kristeligt Dagblad 29.11.2016.

6.86 Kaare R. Skou: Magtens forblændelse: Hvordan justitsminister P. A. Alberti endte som danmarkshistoriens største svindler, Kristeligt Dagblad 5.11.2016.

6.85 Thomas Larsen: De dybeste rødder, Kristeligt Dagblad 27.10.2016.

6.84 Morten Skjoldager: Syv år for PET. Jakob Scharfs tid,
Kristeligt Dagblad 13.10.2016.

6.83 Per Stig Møller: Dage og kampe,
Kristeligt Dagblad 25.8.2016.

6.82 Viggo Kampmann – modig modstandsmand. Klog finansminister. Ustyrlig statsminister, Kristeligt Dagblad 19. 8.2016.

6.81 Jytte Larsen: "Også andre hensyn", Kristeligt Dagblad
17.7.2015

6.80 Alex Frank Larsen: "Anker. Et liv med fejder", Kristeligt Dagblad 2.5.2015

6.79 Ove K. Pedersen: "Markedsstaten", Weekendavisen 11.7.2014.

6.78 Johan Peter Noack: "Da Danmark blev Danmark", Kristeligt Dagblad 2.6.2014

6.77 Rasmus Glenthøj: "1864 - sønner af de slagne", København 2014, Kristeligt Dagblad 24.4.2014.

6.76 Jes Fabricius Møller: "Dynastiet Glücksborg - en danmarkshistorie", København 2013, i Kristeligt Dagblad 2.11. 2013.

6.75 Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen & Niels Finn Christiansen (red.): Dansk velfærdshistorie bd. III: Velfærdsstaten i støbeskeen, Perioden 1933-1956. Odense, i
Historisk Tidsskrift bd. 113, hæfte 1, ss. 292 - 296.


6.74. Mogens Herman Hansen:Demokratiets historie fra oldtid til nutid, Økonomi og Politik nr. 4, 2012.

6.73 Thomas Thurah: Statsminister Anker Jørgensen, Peoples Press 2011, i Politik nr. 1, 2012

6.72 Kurt Strand: Poul Schlüter – Det var vel ikke så ringe endda, i Politik, 4. årg. 14, 2011.

6.71 Hans Mortensen, Den røde tråd, Lindhardt og Ringhof 2011, Kristeligt Dagblad 10.12.2011.

6.70 Birthe Rønn Hornbech: Ministerbilleder, Information 6.9.2011.

6.69 Anders Henriksen: Antiterroren, retsstaten og demokratiet, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011, i Økonomi & Politik nr. 3, september 2011.


6.68 Ove K. Pedersen: Konkurrencestaten, København: Hans Reitzels Forlag 2011, Information 2.4.2011.


6.67 Mogens Herman Hansen: Demokrati som styreform og som ideologi, København: Museum Tusculanums Forlag 2010,
Historisk Tidsskrift, bind 110, hæfte 2, ss. 556-560.

6.66. Michael Böss: Republikken Danmark – oplæg til en værdipolitisk debat, Informations Forlag 2011, Information 12.3.2011.

6.65 Per Meilstrup: Kampen om klimaet: Historien om et topmøde, der løb løbsk, København: People´s Press 2010, Information 5.6.2010.

6.64 Troels Mylenberg og Bjarne Steenbeck: Præsidenten –
Foghs Danmark, Gyldendal 2009, Information 14.11.2009.

6.63 Niels Krause-Kjær: Lars Løkke – et portræt, Jyllands-Postens Forlag 2009, Information 31.10.2009.

6.62 Jes Fabricius Møller: Hal Koch i tidsskriftet Kritik.

6.61 Verner C. Petersen: Vildveje i velfærdsstaten –Fællesskab i opløsning, styringsillusioner, udveje, Informations Forlag 2008, Information 8.11.2008.

6.60 Knud Heinesen: Sporskifte: Min krønike 1980-2003, Gyldendal, Kristeligt Dagblad 9.10.2008

6.59 Kristen Bjørnkjær: Anekdoter fra Christiansborg og omegn, Gyldendal i Information 4.10.2008.

6.58 Jørn Henrik Petersen: Den danske lovgivning om Alderdomsforsørgelse II 1891-1933: Fra skøn til ret, Odense: Syddansk Universitetsforlag 2007, i Historisk Tidsskrift
Bind 108, hæfte 1, ss. 285-290.

6.57 Uffe Ellemann-Jensen: Vejen jeg valgte, København: Gyldendal 2007, Kristeligt Dagblad d. 30. november 2007.

6.56 Søren Hein Rasmussen: Grænser forsvinder Danmarkshistoriens bind 16, København: Gyldendal og Politiken 2004, i 1066 - Tidsskrift for Historie, 36 årgang nr. 3, 2006.

6.55 Poul Villaume: ALavvækst og frontdannelser@, bind 15 i Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie, 2005, i Økonomi og Politik nr. 2, juni 2006.

6.54 Jens Evald: Frederik Vinding Kruse (1880-1963): En juridisk biografi, København: Jurist- og økonomforbundets Forlag, Økonomi og Politik nr. 3, oktober 2005.

6.53 Betænkning 1443 om embedsmænds rådgivning og bistand, i Økonomi og Politik nr. 3, oktober 2004.

6.52 Jørgen Frode Bakka og Ulrich Horst Petersen (red.): AHvorhen Danmark? Perspektiver på kommunalreformen@, København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne i Information d. 18.5.2004.

6.51 Agnete Weis Bentzon, Byrial Bjørst og Henning Koch red.): Retskulturer, København: Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2002, i ØKONOMI OG POLITIK, nr. 1, 76. årg. 2003.

6.50 Erik Albæk, Peter Munk Christiansen og Birgit Møller (red.): Demokratisk set: Festskrift til Lise Togeby, Århus: Århus Universitetsforlag 2002, i POLITICA nr. 1,februar 2003.

6.49 Gorm Toftegaard Nielsen (red.): Parlamentarismen – hvem tog magten?, Aarhus Universitetsforlag 2001, i Information d. 24. juli 2001.

6.48 Jørgen Grønnegård Christensen, Peter Munk Christiansen, og Marius Ibsen: Politik og forvaltning, Systime,, Århus 1999, i ØKONOMI OG POLITIK nr. 1, april 2000.

6.47 Christiane Antorini, Henrik Dahl m.fl.: Borgerlige ord efter revolutionen, Kbh. 1999, Information d. 19. oktober 1999.

6.46 Ditlev Tamm: Det høje C - en bog om Det konservative Folkeparti 1965 - 1998, Kbh. 1999,
Information d. 18. juni 1999.

6.45 Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen, Lise Togeby og Signild Vallgårda red.):Den demokratiske udfordring, Hans Reitzels Forlag, Kbh. 1999, i Information d. 4. juni 1999.

6.44. Anker Brink Lund og Maja Holst: Den offentlige debat - mål, middel eller mantra?, Kbh. 1999, i Information d. 4. juni 1999.

6.43. Bjarke Larsen og Erling Christiansen: Grundlovshåndbogen: Grundloven til politisk og folkelig debat, Kbh. 1999 i Information d. 4. juni 1999.

6.42 Den jyske Historiker nr. 83-84, maj 1999: Systemskiftet 1848-49 - retorik og realiteter,
Information d. 4. juni 1999

6.41 Claus Bjørn: AKampen om grundloven@, Kbh. 1999, Fremad, Information d. 4. juni 1999.

6.40 Grundlovssangen med tekst og noder, Music Partner, distribution: Combi Trading. Bestillingsnummer MPCD 0350.2. Information d. 4. juni 1999.

6.39 Niels Sørensen og Morten N. Jakobsen (red.): AFolkestyrets lov - grundloven 150 år.@
Kbh. 1999, i Information d. 19. maj 1999.

6.38 Carl Otto Brix: ADansk i verden - Demokratiets danmarkshistorie: Fra Grundloven 1849 til EU unionen. Kbh. 1999, ØKONOMI OG POLITIK nr. 4, 1999.

6.37 Per Stig Møller: AMagt og afmagt: Bemærkninger om magtens teori og praksis@. Kbh. 1999, Information 7. april 1999.

6.36 Klaus Petersen: ALegitimität und Krise@, Berlin Verlag 1998, i ARBEJDERHISTORIE, nr. 2, juni1999.

6.35 Peter Christensen: AStatens revision: Regler og procedurer@, ØKONOMI OG POLITIK nr. 1, april 1999

6.34 Lars Nordskov Nielsen: AHvor går den etiske grænse? En debatbog om etik i politik, forvaltning og erhvervsliv@, ØKONOMI OG POLITIK nr. 3, 1998.

6.33 Birthe Hansen og Carsten Jensen (red.): AGrundbogen i Statskundskab@, Kbh. 1998, i Statskundskab Kontakt nr. 59, 1998.

6.32 Torben Krogh: "Farvel til partierne - det politiske system under forvandling", Kbh. 1998. Information d. 3.9.1998.

6.31 Dag Inge Jacobsen: "Administrasjonens makt", Fagbokforlaget, Bergen 1997.
ØKONOMI OG POLITIK, nr. 1. 1998.

6.30 Jens Peter Christensen: "Ministeransvar", Jurist- og økonomforbundets forlag 1997.
ØKONOMI OG POLITIK, nr. 4. 1997.

6.29 Erik Ib Schmidt: "Red velfærdsstaten: En debatbog", Kbh. 1997. Information d. 5. november 1997.

6.28 Anders Lindbom: "Medborgarskapet i välfärdsstaten - Föräldrainflytande i skandinavisk grundskola", Acta Universitatis Upsaliensis 123, Stockholm 1995, STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFT 1996, årg. 99 nr. 3. Forkortet version af opposition ved disputationen dec. 1995.

6.27 Peter Kragh Jespersen: "Bureaukratiet - magt og effektivitet", Kbh. 1996, i ØKONOMI OG POLITIK, nr. 4,1996.

6.26 Erik Meier Carlsen: "Konger uden land", Information d. 8. november 1996.

6.25 Peter Høilund: "Retsanvendelsens etik: Om dømmekraft" i ØKONOMI OG POLITIK, nr. 1, 1996.

6.24 Gerda Bonderup: "Cholera-morbro'er og Danmark", 1994, i HISTORISKE MEDDELELSER OM KØBENHAVN, Årbog 1995.

6.23 Hans Gammeltoft Hansen og Flemming Axmark (red.): "The Danish Ombudsman", 1995, i ØKONOMI OG POLITIK, nr. 3, 1995. Genoptrykt i ØKONOMI OG POLITIK, nr. 1, 1997.

6.22 Gorm Toftegaard Nielsen: "Politik og jura", 1994, i ØKONOMI OG POLITIK nr. 2, 1995.

6.21 Paul G. Roness: "Stortinget som organisator - folkevaldes medverknad ved organiseringa av den norske sentraladministra­sjon 1946 - 1993", 1995, i POLITICA nr. 2, 1995.

6.20 Bent Christensen: "Forvaltningsret: Prøvelse", i ØKONOMI OG POLITIK nr. 1, 1995.

6.19 Poul Lyager: "Københavns generalplantilløb 1932 - 1958" Dansk Byplanlaboratorium, Byplanhistoriske noter 26, 1992. HISTORISKE MEDDELELSER OM KØBENHAVN, Årbog 1994.

6.18 Per Lægreid og Ove K. Pedersen (red.): "Forvaltningspolitik i Norden", København 1994, i ØKONOMI OG POLITIK nr. 4, 1994.

6.17 Tage Kampmann: "Inden for murene - i Undervisningsministeri­et", Odense 1993, i UDDANNELSESHISTORIE, 27. ÅRBOG FRA SEL­SKABET FOR DANSK SKOLEHISTORIE.

6.16 Gerd Battrup: "Det kommunale selvstyre i retlig belysning" København 1992, ØKONOMI OG POLITIK, nr. 4,1993.

6.15 Karsten Revsbech: "Nyere tendenser i dansk forvaltningsretlig teori - systemhensyn eller retssikkerhed", København 1992, ØKONOMI OG POLITIK, nr. 4, 1992.

6.14 John Vogter: "Forvaltningsloven - med kommentarer", Køben­havn 1992, ØKONOMI OG POLITIK, nr. 3, 1992.

6.13 Bent Christensen: "Forvaltningsret: Opgaver, hjemmel, organisation", København 1991, ØKONOMI OG POLITIK, nr. 2, 1992.

6.12 Jørgen Holmgaard: "Americana", København 1991, UNIVER­SITETSLÆREREN, nr. 9/1991.

6.11 Flemming Balvig og Ole Krarup: "Samfundsjura", København 1991, ØKONOMI OG POLITIK, nr. 3, 1991.

6.10 Eva Eriksson: "Den moderna stadens födelse", Stockholm 1990, BYPLAN, nr. 3, 1991.

6.9 Jørgen Mathiassen: "Forvaltningspersonnellet", København 1990, ØKONOMI OG POLITIK, nr. 1, 1991.

6.8 Kurt Klaudi Klausen og Torben Hviid Nielsen (red.): "Stat og marked: Fra Leviathan og usynlig hånd til for­ handlingsøkonomi", POLITICA, nr. 2, 199O.

6.7 Iver Hornemann Møller: "Klassekamp og sociale reformer",HÄFTEN FÖR KRITISKA STUDIER, nr. 2, l988.

6.6 Iver Hornemann Møller: "Klassernes magt", SOCIALRÅDGIVEREN nr. 6, l984.

6.5 Anna Koch: "Socialt arbejde", SOCIALRÅDGIVEREN nr. ll, l982.

6.4 Iver Hornemann Møller: "Klassekamp og sociallovgivning, 1850 - 1970", SOCIALRÅDGIVEREN, nr. 8, l982.

6.3 Peter Helby m.fl.: "Dansk økonomis udvikling", TIDEN l979.

6.2 Madsen, Allan: "Samfundsvidenskabelig teori som reproduktion eller kritik", SOCIALRÅDGIVEREN nr. 10, 1977.

6.1. Jesper Due/Jørgen Steen Madsen: "Staten og de sociale klass­er", POLITICA, nr. 3-4, l977.
 
   
Tim Knudsen - Grøndals Parkvej 40, 2720 Vanløse