Forside  |  Biografiske oplysninger  |  Publikationer
   
1. Afhandlinger og bøger
2. Artikler
3. Undervisningsbøger og - hæfter
4. Forskningsrapporter og arbejdspapirer m.m.
5. Konferencepapirer (ikke senere offentliggjort)
6. Anmeldelser
7. Officielle betænkninger og rapporter
8. Artikler til leksika og encyclopædier
9. Aviskronikker, analyser, aviskommentarer m.m.
10. Interviews (kun udvalgte solo-interviews på tr
11. Udvalgte artikler om Tim Knudsen
   
     

6. ANMELDELSER


 
6.93 Thorsten Borring-Olsen: Anker Jørgensens tid 1972-82
Kristeligt Dagblad 16.11.2017.

6.92 Nina Munch-Perrin: Hvad man ikke dør af: Helle Thorning-Schmidt fortæller sin historie, Kristeligt Dagblad 13.10.2017.

6.91 Anders-Peter Mathiasen: Søren og Mette i benlås,
Folkeskolen nr. 17, 12.10.2017.

6.90 Per Stig Møller: Udenrigsminister i krig og fred, Kristeligt Dagblad 28.8.2007.

6.89 Jørgen Grønnegård Christensen og Peter Bjerre Mortensen:
I politikkens vold: Offentlige lederes vilkår og muligheder.
Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016, Politik nr. 1, årg. 20, 2017, s. 84-87.

6.88 Peter Loft og Jørgen Rosted: Hvem har ansvaret?
Revner og sprækker i det danske embedsmandssystem, Gyldendal 2016, i Politik nr. 4, årg. 19/2016, s. 118-122.

6.87 Martin Hjort og Andreas Karker: Inger. Der hvor hun kommer fra, Kristeligt Dagblad 29.11.2016.

6.86 Kaare R. Skou: Magtens forblændelse: Hvordan justitsminister P. A. Alberti endte som danmarkshistoriens største svindler, Kristeligt Dagblad 5.11.2016.

6.85 Thomas Larsen: De dybeste rødder, Kristeligt Dagblad 27.10.2016.

6.84 Morten Skjoldager: Syv år for PET. Jakob Scharfs tid,
Kristeligt Dagblad 13.10.2016.

6.83 Per Stig Møller: Dage og kampe,
Kristeligt Dagblad 25.8.2016.

6.82 Viggo Kampmann – modig modstandsmand. Klog finansminister. Ustyrlig statsminister, Kristeligt Dagblad 19. 8.2016.

6.81 Jytte Larsen: "Også andre hensyn", Kristeligt Dagblad
17.7.2015

6.80 Alex Frank Larsen: "Anker. Et liv med fejder", Kristeligt Dagblad 2.5.2015

6.79 Ove K. Pedersen: "Markedsstaten", Weekendavisen 11.7.2014.

6.78 Johan Peter Noack: "Da Danmark blev Danmark", Kristeligt Dagblad 2.6.2014

6.77 Rasmus Glenthøj: "1864 - sønner af de slagne", København 2014, Kristeligt Dagblad 24.4.2014.

6.76 Jes Fabricius Møller: "Dynastiet Glücksborg - en danmarkshistorie", København 2013, i Kristeligt Dagblad 2.11. 2013.

6.75 Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen & Niels Finn Christiansen (red.): Dansk velfærdshistorie bd. III: Velfærdsstaten i støbeskeen, Perioden 1933-1956. Odense, i
Historisk Tidsskrift bd. 113, hæfte 1, ss. 292 - 296.


6.74. Mogens Herman Hansen:Demokratiets historie fra oldtid til nutid, Økonomi og Politik nr. 4, 2012.

6.73 Thomas Thurah: Statsminister Anker Jørgensen, Peoples Press 2011, i Politik nr. 1, 2012

6.72 Kurt Strand: Poul Schlüter – Det var vel ikke så ringe endda, i Politik, 4. årg. 14, 2011.

6.71 Hans Mortensen, Den røde tråd, Lindhardt og Ringhof 2011, Kristeligt Dagblad 10.12.2011.

6.70 Birthe Rønn Hornbech: Ministerbilleder, Information 6.9.2011.

6.69 Anders Henriksen: Antiterroren, retsstaten og demokratiet, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011, i Økonomi & Politik nr. 3, september 2011.


6.68 Ove K. Pedersen: Konkurrencestaten, København: Hans Reitzels Forlag 2011, Information 2.4.2011.


6.67 Mogens Herman Hansen: Demokrati som styreform og som ideologi, København: Museum Tusculanums Forlag 2010,
Historisk Tidsskrift, bind 110, hæfte 2, ss. 556-560.

6.66. Michael Böss: Republikken Danmark – oplæg til en værdipolitisk debat, Informations Forlag 2011, Information 12.3.2011.

6.65 Per Meilstrup: Kampen om klimaet: Historien om et topmøde, der løb løbsk, København: People´s Press 2010, Information 5.6.2010.

6.64 Troels Mylenberg og Bjarne Steenbeck: Præsidenten –
Foghs Danmark, Gyldendal 2009, Information 14.11.2009.

6.63 Niels Krause-Kjær: Lars Løkke – et portræt, Jyllands-Postens Forlag 2009, Information 31.10.2009.

6.62 Jes Fabricius Møller: Hal Koch i tidsskriftet Kritik.

6.61 Verner C. Petersen: Vildveje i velfærdsstaten –Fællesskab i opløsning, styringsillusioner, udveje, Informations Forlag 2008, Information 8.11.2008.

6.60 Knud Heinesen: Sporskifte: Min krønike 1980-2003, Gyldendal, Kristeligt Dagblad 9.10.2008

6.59 Kristen Bjørnkjær: Anekdoter fra Christiansborg og omegn, Gyldendal i Information 4.10.2008.

6.58 Jørn Henrik Petersen: Den danske lovgivning om Alderdomsforsørgelse II 1891-1933: Fra skøn til ret, Odense: Syddansk Universitetsforlag 2007, i Historisk Tidsskrift
Bind 108, hæfte 1, ss. 285-290.

6.57 Uffe Ellemann-Jensen: Vejen jeg valgte, København: Gyldendal 2007, Kristeligt Dagblad d. 30. november 2007.

6.56 Søren Hein Rasmussen: Grænser forsvinder Danmarkshistoriens bind 16, København: Gyldendal og Politiken 2004, i 1066 - Tidsskrift for Historie, 36 årgang nr. 3, 2006.

6.55 Poul Villaume: ALavvækst og frontdannelser@, bind 15 i Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie, 2005, i Økonomi og Politik nr. 2, juni 2006.

6.54 Jens Evald: Frederik Vinding Kruse (1880-1963): En juridisk biografi, København: Jurist- og økonomforbundets Forlag, Økonomi og Politik nr. 3, oktober 2005.

6.53 Betænkning 1443 om embedsmænds rådgivning og bistand, i Økonomi og Politik nr. 3, oktober 2004.

6.52 Jørgen Frode Bakka og Ulrich Horst Petersen (red.): AHvorhen Danmark? Perspektiver på kommunalreformen@, København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne i Information d. 18.5.2004.

6.51 Agnete Weis Bentzon, Byrial Bjørst og Henning Koch red.): Retskulturer, København: Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2002, i ØKONOMI OG POLITIK, nr. 1, 76. årg. 2003.

6.50 Erik Albæk, Peter Munk Christiansen og Birgit Møller (red.): Demokratisk set: Festskrift til Lise Togeby, Århus: Århus Universitetsforlag 2002, i POLITICA nr. 1,februar 2003.

6.49 Gorm Toftegaard Nielsen (red.): Parlamentarismen – hvem tog magten?, Aarhus Universitetsforlag 2001, i Information d. 24. juli 2001.

6.48 Jørgen Grønnegård Christensen, Peter Munk Christiansen, og Marius Ibsen: Politik og forvaltning, Systime,, Århus 1999, i ØKONOMI OG POLITIK nr. 1, april 2000.

6.47 Christiane Antorini, Henrik Dahl m.fl.: Borgerlige ord efter revolutionen, Kbh. 1999, Information d. 19. oktober 1999.

6.46 Ditlev Tamm: Det høje C - en bog om Det konservative Folkeparti 1965 - 1998, Kbh. 1999,
Information d. 18. juni 1999.

6.45 Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen, Lise Togeby og Signild Vallgårda red.):Den demokratiske udfordring, Hans Reitzels Forlag, Kbh. 1999, i Information d. 4. juni 1999.

6.44. Anker Brink Lund og Maja Holst: Den offentlige debat - mål, middel eller mantra?, Kbh. 1999, i Information d. 4. juni 1999.

6.43. Bjarke Larsen og Erling Christiansen: Grundlovshåndbogen: Grundloven til politisk og folkelig debat, Kbh. 1999 i Information d. 4. juni 1999.

6.42 Den jyske Historiker nr. 83-84, maj 1999: Systemskiftet 1848-49 - retorik og realiteter,
Information d. 4. juni 1999

6.41 Claus Bjørn: AKampen om grundloven@, Kbh. 1999, Fremad, Information d. 4. juni 1999.

6.40 Grundlovssangen med tekst og noder, Music Partner, distribution: Combi Trading. Bestillingsnummer MPCD 0350.2. Information d. 4. juni 1999.

6.39 Niels Sørensen og Morten N. Jakobsen (red.): AFolkestyrets lov - grundloven 150 år.@
Kbh. 1999, i Information d. 19. maj 1999.

6.38 Carl Otto Brix: ADansk i verden - Demokratiets danmarkshistorie: Fra Grundloven 1849 til EU unionen. Kbh. 1999, ØKONOMI OG POLITIK nr. 4, 1999.

6.37 Per Stig Møller: AMagt og afmagt: Bemærkninger om magtens teori og praksis@. Kbh. 1999, Information 7. april 1999.

6.36 Klaus Petersen: ALegitimität und Krise@, Berlin Verlag 1998, i ARBEJDERHISTORIE, nr. 2, juni1999.

6.35 Peter Christensen: AStatens revision: Regler og procedurer@, ØKONOMI OG POLITIK nr. 1, april 1999

6.34 Lars Nordskov Nielsen: AHvor går den etiske grænse? En debatbog om etik i politik, forvaltning og erhvervsliv@, ØKONOMI OG POLITIK nr. 3, 1998.

6.33 Birthe Hansen og Carsten Jensen (red.): AGrundbogen i Statskundskab@, Kbh. 1998, i Statskundskab Kontakt nr. 59, 1998.

6.32 Torben Krogh: "Farvel til partierne - det politiske system under forvandling", Kbh. 1998. Information d. 3.9.1998.

6.31 Dag Inge Jacobsen: "Administrasjonens makt", Fagbokforlaget, Bergen 1997.
ØKONOMI OG POLITIK, nr. 1. 1998.

6.30 Jens Peter Christensen: "Ministeransvar", Jurist- og økonomforbundets forlag 1997.
ØKONOMI OG POLITIK, nr. 4. 1997.

6.29 Erik Ib Schmidt: "Red velfærdsstaten: En debatbog", Kbh. 1997. Information d. 5. november 1997.

6.28 Anders Lindbom: "Medborgarskapet i välfärdsstaten - Föräldrainflytande i skandinavisk grundskola", Acta Universitatis Upsaliensis 123, Stockholm 1995, STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFT 1996, årg. 99 nr. 3. Forkortet version af opposition ved disputationen dec. 1995.

6.27 Peter Kragh Jespersen: "Bureaukratiet - magt og effektivitet", Kbh. 1996, i ØKONOMI OG POLITIK, nr. 4,1996.

6.26 Erik Meier Carlsen: "Konger uden land", Information d. 8. november 1996.

6.25 Peter Høilund: "Retsanvendelsens etik: Om dømmekraft" i ØKONOMI OG POLITIK, nr. 1, 1996.

6.24 Gerda Bonderup: "Cholera-morbro'er og Danmark", 1994, i HISTORISKE MEDDELELSER OM KØBENHAVN, Årbog 1995.

6.23 Hans Gammeltoft Hansen og Flemming Axmark (red.): "The Danish Ombudsman", 1995, i ØKONOMI OG POLITIK, nr. 3, 1995. Genoptrykt i ØKONOMI OG POLITIK, nr. 1, 1997.

6.22 Gorm Toftegaard Nielsen: "Politik og jura", 1994, i ØKONOMI OG POLITIK nr. 2, 1995.

6.21 Paul G. Roness: "Stortinget som organisator - folkevaldes medverknad ved organiseringa av den norske sentraladministra­sjon 1946 - 1993", 1995, i POLITICA nr. 2, 1995.

6.20 Bent Christensen: "Forvaltningsret: Prøvelse", i ØKONOMI OG POLITIK nr. 1, 1995.

6.19 Poul Lyager: "Københavns generalplantilløb 1932 - 1958" Dansk Byplanlaboratorium, Byplanhistoriske noter 26, 1992. HISTORISKE MEDDELELSER OM KØBENHAVN, Årbog 1994.

6.18 Per Lægreid og Ove K. Pedersen (red.): "Forvaltningspolitik i Norden", København 1994, i ØKONOMI OG POLITIK nr. 4, 1994.

6.17 Tage Kampmann: "Inden for murene - i Undervisningsministeri­et", Odense 1993, i UDDANNELSESHISTORIE, 27. ÅRBOG FRA SEL­SKABET FOR DANSK SKOLEHISTORIE.

6.16 Gerd Battrup: "Det kommunale selvstyre i retlig belysning" København 1992, ØKONOMI OG POLITIK, nr. 4,1993.

6.15 Karsten Revsbech: "Nyere tendenser i dansk forvaltningsretlig teori - systemhensyn eller retssikkerhed", København 1992, ØKONOMI OG POLITIK, nr. 4, 1992.

6.14 John Vogter: "Forvaltningsloven - med kommentarer", Køben­havn 1992, ØKONOMI OG POLITIK, nr. 3, 1992.

6.13 Bent Christensen: "Forvaltningsret: Opgaver, hjemmel, organisation", København 1991, ØKONOMI OG POLITIK, nr. 2, 1992.

6.12 Jørgen Holmgaard: "Americana", København 1991, UNIVER­SITETSLÆREREN, nr. 9/1991.

6.11 Flemming Balvig og Ole Krarup: "Samfundsjura", København 1991, ØKONOMI OG POLITIK, nr. 3, 1991.

6.10 Eva Eriksson: "Den moderna stadens födelse", Stockholm 1990, BYPLAN, nr. 3, 1991.

6.9 Jørgen Mathiassen: "Forvaltningspersonnellet", København 1990, ØKONOMI OG POLITIK, nr. 1, 1991.

6.8 Kurt Klaudi Klausen og Torben Hviid Nielsen (red.): "Stat og marked: Fra Leviathan og usynlig hånd til for­ handlingsøkonomi", POLITICA, nr. 2, 199O.

6.7 Iver Hornemann Møller: "Klassekamp og sociale reformer",HÄFTEN FÖR KRITISKA STUDIER, nr. 2, l988.

6.6 Iver Hornemann Møller: "Klassernes magt", SOCIALRÅDGIVEREN nr. 6, l984.

6.5 Anna Koch: "Socialt arbejde", SOCIALRÅDGIVEREN nr. ll, l982.

6.4 Iver Hornemann Møller: "Klassekamp og sociallovgivning, 1850 - 1970", SOCIALRÅDGIVEREN, nr. 8, l982.

6.3 Peter Helby m.fl.: "Dansk økonomis udvikling", TIDEN l979.

6.2 Madsen, Allan: "Samfundsvidenskabelig teori som reproduktion eller kritik", SOCIALRÅDGIVEREN nr. 10, 1977.

6.1. Jesper Due/Jørgen Steen Madsen: "Staten og de sociale klass­er", POLITICA, nr. 3-4, l977.
 
   
Tim Knudsen - Grøndals Parkvej 40, 2720 Vanløse