Forside  |  Biografiske oplysninger  |  Publikationer  |  Kontakt
   
1. Afhandlinger og bøger
2. Artikler
3. Undervisningsbøger og - hæfter
4. Forskningsrapporter og arbejdspapirer m.m.
6. Anmeldelser
7. Officielle betænkninger og rapporter
8. Artikler til leksika og encyclopædier
9. Aviskronikker, analyser, aviskommentarer m.m.
10. Interviews (kun udvalgte solo-interviews på tr
11. Udvalgte artikler om Tim Knudsen
   
     

4. FORSKNINGSRAPPORTER OG ARBEJDSPAPIRER M.M.


 
4.20 Political Science, Public Administration, and the Danish Civil Service Profession,
arbejdspapir ved Institut for Statskundskab, Århus Universitet, 2001 Medforfatter: Jørgen Grønnegård Christensen

4.19 Fra klassisk bureaukrati til policyorienteret Projektforvaltning Rapport om virksomhedskonference d. 4 & 5. Maj 2000. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Københavns Kommune.

4.18 Træk af undervisningsministeriets udvikling og situation Arbejdspapir nr. 17, 2000.Forskningscenter for voksenuddannelse Danmarks Lærerhøjskole

4.17 Rekrutteringsmønstre og karriereveje for centraladministrationens topembedsmænd
Demokrati-projektet, arbejdspapir 14/1998. (Medforfattere: Rasmus G. Berthelsen, Hanne Nexø Jensen, Inger Munk, Jesper K. Olsen og Pernille Lind Olsen)

4.16 Politiseres/policeres centraladministrationen? Demokrati-projektet, arbejdspapir 8/1997.

4.15 Om ministre og embedsmænd 1901 - 1950, Demokrati-projektet, arbejdspapir 5/1997.

4.14 En småstat og fragmenterne af et imperium: De oversøiske dele af det danske rige, 1901-1950, arbejdspapir, Institut for Statskundskab, KU, 1996/7.

4.13 Dansk sundhedsforvaltning 1814 -1901, arbejdspapir, Institut for Statskundskab, KU, 1995/24 (Medforfatter: Lene Damgaard Nielsen)

4.12 Rethinking the Origin of the Scandinavian Welfare State, Arbejdspapir, Institut for Statskundskab, KU, 1995/18

4.11 Forvaltningshistoriens temaer, STAT, FORVALTNING OG SAMFUND: NYT FRA PROJEKTET, nr. 3, september 1991.

4.10 State-building in Scandinavia: The Danish Case, STAT, FOR­VALTNING, SAMFUND: NYT FRA PROJEKTET, nr. l, februar 1991.

4.9 Det danske bureaukrati, INSTITUT FOR SAMFUNDSFAG OG FORVALTNING, arbejdspapir nr. 1, 1989.

4.8 Professional Planning and Urban Lifeforms, NORDISKA IN­ STITUTTET FÖR SAMHÄLLSPLANERING, meddelande nr. 6, l986.

4.7 Københavns stadsingeniørinstitution l858 - l950: Et eksempel på bureaukratisering af den planlæggende forvaltning, INSTI­TUT FOR SAMFUNDSFAG OG FORVALTNING, forskningsrapport nr. 5, l985.

4.6 Om byplanlægningens fødsel og nogle samfundsvidenskabelige teoridannelser, INSTITUT FOR SAMFUNDSFAG OG FORVALTNING, arbejdspapir nr. 6, l985.

4.5 Modsigelser i velfærdsstatens planlægning, INSTITUT FOR SAMFUNDSFAG OG FORVALTNING, forskningsrapport nr. 5, l985.

4.4 Hvorfor gik det galt med bistandsloven? INSTITUT FOR SAM­FUNDSFAG OG FORVALTNING, forskningsrapport nr. ll, l985.

4.3 Notater om planlægning og politiske påvirkningsmuligheder,
INSTITUT FOR SAMFUNDSFAG OG FORVALTNING, arbejdspapir nr. 3, l982.

4.2 Stat og planlægning, INSTITUT FOR SAMFUNDSØKONOMI OG PLAN­LÆGNING, Inst. 8, Roskilde Universitetscenter l98l.

4.1 Stat og statsmonopolistisk kapitalisme, Kunstakademiets arkitektskole, København l975.
 
   
Tim Knudsen - Grøndals Parkvej 40, 2720 Vanløse