Forside  |  Biografiske oplysninger  |  Publikationer
   
1. Afhandlinger og bøger
2. Artikler
3. Undervisningsbøger og - hæfter
4. Forskningsrapporter og arbejdspapirer m.m.
5. Konferencepapirer (ikke senere offentliggjort)
6. Anmeldelser
7. Officielle betænkninger og rapporter
8. Artikler til leksika og encyclopædier
9. Aviskronikker, analyser, aviskommentarer m.m.
10. Interviews (kun udvalgte solo-interviews på tr
11. Udvalgte artikler om Tim Knudsen
   
     

1. AFHANDLINGER OG BØGER


 
UDVALGTE BØGER

- Ansvaret der blev væk, København: Samfundslitteratur 2014
Medforfatter: Pernille Boye Koch.

- Fra folkestyre til markedsdemokrati, København: Akademisk Forlag 2007, 496 s. Tildelt Sven Henningsen prisen.

- Fra enevælde til folkestyre, København: Akademisk Forlag 2006, 225 sider.

- Offentlighed i det offentlige, Aarhus Universitetsforlag, Århus 2003, 129 sider.

- Dansk statsbygning, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 1995, 423 sider.

- Storbyen støbes, Akademisk Forlag 1988, 197 sider.

 
   
Tim Knudsen - Grøndals Parkvej 40, 2720 Vanløse