Forside  |  Biografiske oplysninger  |  Publikationer  |  Kontakt
   
Uddannelse
Ansættelser
Forskningsledelse
Forskningsprojekter
Hverv
Æresbevisninger
   
     

ANSÆTTELSER


 
1963-76 ansat ved Københavns kommunes socialforvaltning. 1975-1981 underviser ved Kunstakademiets byplanafdeling, Kultursociologisk Institut, Den sociale Højskole i Kbh., Institut for Samfundsfag og Geografi og Institut for Samfundsøkonomi og Planlægning, begge RUC samt Institut for Samfundsfag og Forvaltning, Københavns Universitet. Fra 1981-1985 stipendiat tilknyttet Institut for Samfundsfag og Forvaltning. I 1985 lektor ved samme institut og fra 1997-2012 professor i offentlig forvaltning ved dette institut, som i mellemtiden var kommet til at hedde Institut for Statskundskab. Var i 1997-98 desuden gæstelærer og vejleder på uddannelsen "Master of Public Administration", Handelshøjskolen, København. Hyppig gæstelærer på RUC. I 2014 ekstern lektor på Institut for Statskundskab, KU:
 
   
Tim Knudsen - Grøndals Parkvej 40, 2720 Vanløse